Prøv avisen

Hjælp politiet med spor

Illustration: Frits Ahlefeldt-Laurvig.

I Nordsjælland kan borgerne tilmelde sig det såkaldte Tryk politi.

Det er et pilotprojekt, som blev sat i værk sidste år, hvor man via sms kan sende oplysninger til politiet. Oplysningerne kan være med til at forhindre eller opklare et indbrud.

Når man er tilmeldt Tryk politi, modtager man en sms, hvis politiet vurderer, at man kan bidrage med nyttige oplysninger i forbindelse med en politisag for eksempel et indbrud.

LÆS OGSÅ:
Øget overvågning gør os til et anmeldersamfund

Ud over en kort beskrivelse af forbrydelsen vil smsen indeholde oplysninger om, hvad man skal holde særligt øje med i sit lokalområde.

Chefpolitiinspektør Flemming Drejer glæder sig over den nye ordning, som i flere tilfælde har vist sig meget effektiv i politiets opklaringsarbejde.

Vi vil gøre borgerne mere engagerede og bevidste om, hvad de kan hjælpe politiet med. Vi får dem til at holde øje med hinanden og skæve til hinandens huse, hvis naboen er væk. Det handler ikke om, at borgerne skal blive mistænksomme over for hinanden, men vi opfordrer dem til at udvise større inter-esse for deres medmennesker, siger han.

Indtil videre er omkring 8500 borgere tilmeldt ordningen. Den er endnu kun indført i Nordsjælland, men ved udgangen af 2011 vil projektet blive evalueret, og hvis det viser sig at være en succes, vil der blive taget stilling til, om det skal udbredes til resten af landet, forklarer Flemming Drejer.