Prøv avisen

Hjælp til udsatte børn skal måles

Kommunerne bruger milliarder på børn og unge. Nyt center på Aarhus Universitet skal vise, hvad der virker

Klarer børn sig bedre i skolen, hvis kommunen sørger for at vække dem og sende dem ud ad døren med en madpakke? Kan dyre anbringelser undgås, hvis familien får tidlig og intensiv hjælp?

Kommunerne bruger milliarder på udsatte børn og unge, men det er uvist, hvilke initiativer, der bedst hjælper børnene til et bedre liv end deres forældre.

Med en bevilling på 60 millioner kroner fra TrygFonden skal et nyt forskningscenter på Aarhus Universitet gøre forskerne klogere.

- Det kniber med at bryde den negative sociale arv i Danmark. Når vi taler om børns skolekundskaber og trivslen blandt socialt udsatte, så er det uvist, om det går bedre i dag, end det gjorde for 10-20 år siden, siger Merete Konnerup, seniorrådgiver i TrygFonden.

- Det er et paradoks, når vi er et af de lande i verden, hvor forskellen mellem rig og fattig er mindst målt på indkomsten, siger hun.

Professor Michael Rosholm, Aarhus Universitet, skal stå i spidsen for centret, som i de næste seks år skal forske i indsatsen over for både helt små børn og unge på ungdomsuddannelserne og i begyndelsen af deres arbejdsliv.

Han siger, at der gøres en stor indsats for at støtte udsatte børn og unge, men at pengene ofte anvendes på tilbud, som ikke virker. Det sker, selv om der eksisterer andre tilbud med stor effekt.

- Men de bliver ikke spredt til andre aktører. Vi lærer med andre ord ikke af fejl og succeser, siger Michael Rosholm.

Direktør i Mødrehjælpen, Mads Roke Clausen, er enig i, at der er brug for mere viden, men han opfordrer det nye center til også at undersøge, hvordan familier med "moderate" problemer kan støttes.

- Vi bruger rigtig mange penge på familier med tunge problemer, og det er godt. Men vi forsømmer de familier, som befinder sig på kanten og som er i farezonen for at ende i den tunge ende, siger Mads Roke Clausen.