Prøv avisen

Hjemløse kvinder mangler hjælp til at komme væk fra gadens hårde liv

Rådet for Socialt Udsattes årsrapport afslører, at der ikke er nok hjælp til hjemløse og stofmisbrugende kvinder, fordi de danske herberger er målrettet mænd. Foto: Michael Mottlau/Polfoto/Ritzau

Hjælpen til hjemløse og stofmisbrugende kvinder er for dårlig, fordi indsatsen på herberger er målrettet mænd, lyder kritikken i Rådet for Socialt Udsattes årsrapport

Trine er 37 år og har været hjemløs i mange år. Hun har overnattet i parker, på herberger og hos mænd, som hun har haft løse forhold til. Selvom det kan være koldt og usikkert at overnatte i det fri, så foretrækker hun ofte den overnatningsform, fordi hun føler sig utryg blandt andre mennesker.

Trine, der optræder anonymt, er en af de 15 socialt udsatte kvinder, der sidste år blev interviewet af Rådet for Socialt Udsatte. I dag udkommer rådets årsrapport, og et af hovedbudskaberne er, at de mest udsatte kvinder mangler hjælp, fordi natcafeer og herberger er indrettet på, at et flertal af brugerne er mænd.

Samtidig tager landets kvindekrisecentre typisk ikke imod kvinder, der har et misbrug eller en psykisk lidelse. Der er omkring 6000 hjemløse i Danmark, og godt 16.000 danskere er i behandling for stofmisbrug. Opgørelser viser, at kvinder udgør omkring en fjerdedel af alle hjemløse og stofmisbrugere. En andel, der har været uændret i mange år.

”Mange kvinder holder sig simpelthen helt væk fra herberger, væresteder og natcaféer, fordi faciliteterne slet ikke tilgodeser kvinders behov, og fordi de frygter overgreb. Når en socialt udsat kvinde har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, er det ekstremt vigtigt, at hun får hjælp. Men kvindekrisecentre tager typisk ikke imod kvinder, der for eksempel har et stofmisbrug eller en psykisk lidelse, og kvinderne må derfor bruge de samme tilbud som mænd. Det kan være rigtig svært at føle sig tryg sådan et sted,” siger formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen.

Rapporten foreslår, at der oprettes flere tilbud til udsatte kvinder, der er udsat for vold og seksuelle krænkelser, og at der skabes mere forskningsbaseret viden om køns betydning for sociale problemer.

Kvindernes problemer bekræftes af Ann Loft, der leder Stormly i Esbjerg, som er et af landets kun to særlige opholdssteder beregnet for socialt udsatte kvinder.

Stormly, der drives af KFUM’s Sociale Arbejde, får i øjeblikket flere henvendelser end tidligere fra især yngre kvinder, der er blevet udskrevet fra en psykiatrisk afdeling.

”Vi har 12 pladser, og vi har som regel mellem to og ni kvinder på venteliste. De kvinder, der kommer, kan ikke kan klare det hårde miljø på de almindelige forsorgshjem. Interessen er så stor, at vi overvejer at oprette endnu en institution,” siger Ann Loft.

I et forsøg på at hjælpe socialt udsatte kvinder har de hjemløses landsorganisation Sand oprettet et netværk for omkring 40 kvinder over hele landet, der inviteres til at deltage i ferielejre og udflugter.

”Tabuet omkring hjemløshed opleves ofte som endnu større blandt kvinder end blandt mænd. Kvinderne kan ofte være gode til at holde facaden i lang tid, men rammer så bunden virkelig hårdt,” siger informationsmedarbejder i Sand Sofie Bay-Petersen.

”Nogle søger beskyttelse hos mænd, som de kan bo hos i perioder. For en del er det et stort traume, at deres børn er blevet anbragt. Der er brug for tilbud, der giver kvinder et helle fra den meget mandsdominerede verden på gaden og på forsorgshjemmene,” siger Sofie Bay-Petersen.

Lars Benjaminsen, der forsker i hjemløshed ved SFI, forklarer, at ikke kun kvinder, men også det stigende antal unge hjemløse har store problemer med at få den rette hjælp.

”Mange vil kunne komme ud af hjemløshed, hvis de får et tilbud om egen bolig kombineret med intensiv og individuel støtte. Men det er en stor udfordring, at kommunerne ofte mangler både boliger og intensiv støtte til hjemløse,” siger Lars Benjaminsen.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) erkender, at indsatsen over for de mest socialt belastede kvinder har store mangler.

”Jeg er glad for, at rådet tager problemet op. Vi skal blive bedre til at tage hånd om kvinder i hjemløsemiljøerne,” siger Mai Mercado. Ministeren lover, at spørgsmålet om køn vil blive adresseret i regeringens hjemløseplan, der fremlægges i løbet af efteråret.