Prøv avisen

Hjemløsheden vokser: Flere unge og kvinder iblandt

”Den her synlige gadehjemløshed er kun toppen af isbjerget. En rigtig stor del af de hjemløse er rundtomkring på herberger, og der er også rigtig mange, der sover rundt- omkring hos familier og venner. Det gælder i særlig høj grad de unge og kvinderne, der prøver at undgå at skulle på et herberg,” siger Lars Benjaminsen. Foto: Jan Grarup/ritzau

Stadigt flere mennesker bliver opgjort som hjemløse i Danmark, heriblandt flere kvinder og unge. Boligmangel tilskrives en stor del af skylden af fagfolk

Denne artikel kunne have haft den samme overskrift, var den skrevet sidste år. Og forrige år. Og året før det.

I går blev resultaterne offentliggjort fra den sjette danske hjemløsetælling, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Vive, gennemførte i februar. Og de viser, at hjemløsheden i Danmark er steget i forhold til i 2015. Mere nøjagtigt med knap 500 personer eller otte procent til 6635 personer. I 2015 var antallet af hjemløse ellers ligeledes vokset, men sådan har tendensen ifølge seniorforsker Lars Benjaminsen, der står bag kortlægningen, været ved hver eneste optælling.

Lars Benjaminsen understreger, at optællingen er et øjebliksbillede, ligesom han påpeger, at der er stor forskel på de hjemløses situation.

”Den her synlige gadehjemløshed er kun toppen af isbjerget. En rigtig stor del af de hjemløse er rundtomkring på herberger, og der er også rigtig mange, der sover rundt- omkring hos familier og venner. Det gælder i særlig høj grad de unge og kvinderne, der prøver at undgå at skulle på et herberg,” siger Lars Benjaminsen.

De to sidste grupper vokser også. Blandt de 6635 hjemløse i 2017-opgørelsen er næsten hver femte et ungt menneske mellem 18 og 24 år, hvilket betyder, at ungehjemløsheden er fordoblet siden 2009. Cirka halvdelen overnatter hos familie og venner, men godt en tredjedel sover på herberg, på natvarmestuer eller på gaden. En fjerdedel af alle hjemløse er kvinder, hvilket også er udtryk for en stigning, omend en mindre af slagsen. Samtidig viser opgørelsen, at over halvdelen af de hjemløse vurderes til at have en psykisk sygdom.

Ifølge Lars Benjaminsen kan vi kun gisne om, hvorfor hjemløsheden er i stigning, men han peger især på boligmangel som den store synder, hvilket også kan forklare, at flere udsatte kvinder bliver ramt, ”efterhånden som boligmanglen tager til”.

”Tidligere så man det primært som et storbyproblem, men det har efterhånden bredt sig til mellemstore byer,” siger Lars Benjaminsen og peger på, at hjemløsheden desuden kan skyldes, at ”der kan være nogle mennesker, der ikke får hjælp nok i psykiatrien."

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har erklæret sig meget bekymret over det voksende antal hjemløse. I går havde hun anledning til at hilse på flere af dem under en rundvisning på det københavnske herberg Kollegiet Gl. Køge Landevej.

Herberget har 100 midlertidige beboere, men indtil for nylig var de alle sammen mænd. Kollegiet har ifølge forstander Nikolaj Olsen ikke taget unge eller kvindelige hjemløse ind ud fra en betragtning om, at det er for hårdt et miljø.

For en måned siden fik en af afdelingerne dog døgnbemandet personale, hvilket giver mulighed for at tage kvindelige beboere, og den første flyttede ind i denne uge. Herberget oplever ifølge Nikolaj Olsen generelt en ”kolo-enorm” efterspørgsel.

”Det handler ikke ene og alene, men rigtig meget om manglen på boliger, som folk på overførselsindkomster har mulighed for at betale. Det gælder specielt for de unge, fordi de får en lavere ydelse. Halvdelen af de hjemløse er i hovedstadsområdet, og i hovedstadsområdet ser det jo fuldstændig sort ud med boliger, så jeg tror, at man er nødt til at knække nøden i forhold til boligsituationen, før man får dæmmet op for det her,” siger han og tilføjer, at han ellers synes, at der er sket mange gode ting på det sociale område de seneste år.

”Jeg synes faktisk, at vi er rigtig godt med i forhold til at hjælpe de her beboere til at komme ud. Der er bare ikke særlig meget at komme ud til,” siger Nikolaj Olsen.

Den betragtning er man enig i hos de hjemløses landsorganisation, SAND, der også var med på gårsdagens herbergsrundvisning. Sekretariatsleder Ask Svejstrup peger på, at man tidligere har ment, at kvinder var mindre udsat for hjemløshed, fordi de ”er bedre til at fastholde deres sociale netværk, og fordi det ofte er dem, der har børnene”.

”Men nu tror jeg, at man har nået smertegrænsen, så kommunerne har ikke de lejligheder, de kan anvise til dem, til rådighed,” siger Ask Svejstrup og lister en lang række ønsker op, som han tror kan vende udviklingen.

”Vi mangler herbergspladser, vi mangler psykiatripladser og misbrugsbehandling,” siger Ask Svejstrup og bliver suppleret af SAND’s landsformand, Christina Strauss, der selv er tidligere hjemløs og siger, at ”man kan tydeligt mærke på gaden, at flere og flere bliver udskrevet direkte fra psykiatrisk og til et forsorgshjem."

Men, siger hun, ”forsorgshjemmet har jo ikke de ressourcer, der skal til, og gaden er bestemt ikke det bedste sted at være. Slet ikke for kvinder, som er færre og mere sårbare og risikerer seksuel udnyttelse," siger hun.

Børne- og socialminister Mai Mercado besøgte Kollegiet Gl. Køge Landevej for at søge inspiration til en ny handlingsplan mod hjemløshed.

Adspurgt om handlingsplanen vil adressere boligmanglen svarer hun, ”vi sidder jo stadig og arbejder på den."

”Det er en kommunes privilegium selv at kunne bestemme over sin boligmasse. Og der skal man nok i respekt for det kommunale selvstyre være varsom med at gå ind og ville pålægge kommunerne en masse. Men vi prøver at lave aftaler med KL, hvor vi blandt andet prøver at motivere til at bygge mindre og bygge billigere,” siger Mai Mercado.

Hun peger desuden på vigtigheden af en individuel, socialfaglig indsats, når først den hjemløse får anvist en bolig.

”Der er nogle, som tror, at hvis vi bare giver dem et sted at bo, er den hellige grav velforvaret. Det er den altså ikke, for det er vigtigt at tage bestik af, hvad det er for en borger, og hvad der skal til, for at den borger kan rykke sig så meget, at man kommer ud af hjemløshed,” siger hun.

Ifølge forstander Nikolaj Olsen er det ”rigtig vigtigt at have en forståelse for, at spektret for at være hjemløs er enormt bredt."

”Der er de gadehjemløse, som du ser på gaderne, så har du de hjemløse, som er meget misbrugende, som du ser på Mændenes Hjem, og så har du altså også mange af de beboere, som vi har boende her, som på en eller anden måde falder ud af systemet, har et misbrug, men ikke er dem, fru Jensen ser på gaden,” siger han.

Tidligere så man det primært som et storbyproblem, men det har efterhånden bredt sig til mellemstore byer

Lars Benjaminsen, SFI