Hjerneskadede lades ofte i stikken

Kommuner magter ikke at tilbyde hjerneskadepatienter kvalificeret genoptræning, mener overlæger

Mange patienter med hjerneskade bliver aldrig tilbudt et kvalificeret genoptræningsforløb, fordi kommunernes sagsbehandling og beredskab er for dårligt.

Det mener en række overlæger, som har erfaring med den kommunale indsats på området, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

- Det er ofte velfungerende unge mennesker, som risikerer at ende på kontanthjælp, fordi de enten slet ikke får tilbudt genoptræning eller får et særdeles ukvalificeret tilbud, siger Peter Leutscher, der er overlæge på Skejby Sygehus til avisen.

Hans patienter kommer fra hele Østjylland, og på baggrund af den løbende kontrol efter udskrivelsen konstaterer han, at halvdelen af patienterne bliver mødt med problemer med den kommunale indsats.

Den specialiserede indsats var indtil 2007 underlagt amterne, hvor man centraliserede ekspertisen på landets hjerneskadecentre.

Siden december er en tredjedel af centrene lukket, og flere er lukningstruede på grund af manglende henvisninger fra kommunerne. Kommunerne har siden etableret egne tilbud og har i knap fem år forsøgt at opkvalificere indsatsen.

Men det er naivt at tro, at alle kommuner kan mønstre tilsvarende ekspertise, og det betyder, at patienter tabes i systemet, mener Grethe Andersen, der er professor i neurologi på Aarhus Universitetshospital.

- Vi holder især kort snor i de yngre patienter, som vi udskriver, og vi ser ofte, at de bliver sendt i jobprøvning uden at få tilbudt nogen form for genoptræning, siger Grethe Andersen til Jyllands-Posten.

- Det sker, fordi kommunernes sagsbehandlere fejlagtigt tror, at patienten har psykiske problemer og har mistet lysten til at arbejde, fordi de er trætte og har koncentrationsbesvær, fortæller Grethe Andersen.

Hun retter jævnligt henvendelse til kommunerne for at klage over behandlingen af patienterne.