Patientforening: Højesteretsdom bliver afgørende for debat om aktiv dødshjælp

I næste uge behandler Højesteret sagen om en tidligere overlæge, der har anket en dom for medvirken til selvmord. ”En frifindelse vil være en legitimering af, at vi kan værdisætte andre menneskers liv,” mener medlem af organisation mod aktiv dødshjælp

Svend Lings siger til Kristeligt Dagblad, at han håber på frifindelse. ”Dommen i Østre Landsret var forkert, for jeg har ikke gjort andet end at benytte mig af ytringsfriheden. Jeg har lagt en lovlig selvmordsvejledning ud på internettet og i princippet bare citeret fra denne lovlige vejledning, når jeg taler med håbløst syge mennesker,” siger han.
Svend Lings siger til Kristeligt Dagblad, at han håber på frifindelse. ”Dommen i Østre Landsret var forkert, for jeg har ikke gjort andet end at benytte mig af ytringsfriheden. Jeg har lagt en lovlig selvmordsvejledning ud på internettet og i princippet bare citeret fra denne lovlige vejledning, når jeg taler med håbløst syge mennesker,” siger han. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix.

Den tidligere overlæge Svend Lings fortæller, at han hver dag bliver kontaktet af syge og lidende mennesker, der trygler om hjælp til at få afsluttet livet, men i øjeblikket afslår han at rådgive på grund af en verserende retssag imod ham. Svend Lings blev i 2018 idømt 40 dages betinget fængsel ved retten i Svendborg for at have hjulpet tre personer med at begå eller forsøge selvmord. I januar i år blev dommen skærpet til 60 dages ubetinget fængsel ved Østre Landsret. Han ankede dommen, og på mandag kommer sagen for Højesteret.

Dommen bliver helt afgørende for debatten om aktiv dødshjælp i Danmark. Det vurderer formanden for Ulykkespatientforeningen, Janus Tarp, der frygter, at den aktuelle sag om assisteret selvmord kan give tilhængere af aktiv dødshjælp mere medvind. Mens de fleste medlemmer af Folketinget hidtil har afvist tanken om aktiv dødshjælp, så viser flere meningsmålinger, at 70 til 80 procent af danskerne støtter, at mennesker i særligt lidelsesfulde situationer kan få assistance til at afslutte livet.

”Sagen er utrolig vigtig. Det er underordnet, om Svend Lings får 60 eller 80 dages betinget fængsel. Det vigtige er, at vi får Højesteret til at gentage, at vi ikke ønsker assisteret selvmord i Danmark. Indtil videre har Byretten og Landsretten fundet, at Svend Lings’ handlinger var ulovlige, og rettens ord kan afholde andre fra at foretage sig noget tilsvarende,” siger Janus Tarp.

Ditte Guldbrand, der lider af muskelsvind og er medstifter af græsrodsorganisationen ”Ikke død endnu”, som samler mennesker med handicap og deres allierede i en kampagne mod aktiv dødshjælp, er enig.

”Dommen bliver afgørende for den videre diskussion om aktiv dødshjælp. Assisteret selvmord handler ikke, som fortalerne siger, om retten til selvbestemmelse. Bliver Svend Lings frifundet, er det en legitimering af, at vi kan gå ind og værdisætte andre menneskers liv. Alternativet er et samfund, hvor alle slags liv har en berettigelse, så vi derfor gør alt, hvad vi kan, for at give mennesker det bedst mulige liv uanset deres psykiske eller fysiske problemer,” siger Ditte Guldbrand.

Professor Søren Harnow Klausen, der forsker i sundhed og etik ved Syddansk Universitet, er usikker på, om den konkrete sag mod Svend Lings vil styrke den generelle opbakning til aktiv dødshjælp.

”I modsætning til tidligere sager, hvor der i en vis udstrækning har været sympati med personer, der har udført aktiv dødshjælp på grund af medlidenhed, så handler Svend Lings-sagen om en læge, der har gjort et privat forsøg på at hjælpe nogle mennesker med selvmord. Der er ingen tvivl om, at han har gjort det i den bedste mening, men sagen bør efter min opfattelse adskilles skarpt fra diskussionen om aktiv dødshjælp. Min bekymring går blandt andet på risikoen ved at stille en selvmordsvejledning til rådighed på nettet, der kan blive brugt forkert eller af de forkerte,” siger Søren Harnow Klausen.

Direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen ønsker ikke at forholde sig til selve retssagen. Men han mener generelt, at det faktum, at Svend Lings-sagen har fået så stor mediedækning, har givet anledning til øget diskussion om aktiv dødshjælp.

”Vi mærker, at spørgsmålet om aktiv dødshjælp ofte dukker op i forbindelse med demenssygdomme, men samtidig modtager vi meget få henvendelser om emnet. Vi har den helt klare opfattelse, at når vi snakker om aktiv dødshjælp, så skal der være mulighed for at fortryde, hvis man tidligere har sagt ja. Hvis ikke hjernen forstår, hvad der foregår, så kan det være svært at finde ud af, om en person har fortrudt. Derfor mener vi ikke, at aktiv dødshjælp er relevant i forhold til personer med demens,” siger Nis Peter Nissen og henviser til, at af de i alt 20.000 henvendelser, Alzheimerforeningen modtog fra 2009 til 2018, handlede kun fire henvendelser om aktiv dødshjælp.

Svend Lings siger til Kristeligt Dagblad, at han håber på frifindelse.

”Dommen i Østre Landsret var forkert, for jeg har ikke gjort andet end at benytte mig af ytringsfriheden. Jeg har lagt en lovlig selvmordsvejledning ud på internettet og i princippet bare citeret fra denne lovlige vejledning, når jeg taler med håbløst syge mennesker,” lyder det fra Svend Lings.