Prøv avisen

Højskolerne oplever fremgang – og de får flere sårbare elever

Næsten tre fjerdedele af højskolerne har særlige tiltag for at mindske frafald, og indsatserne ser nu altså ud til at virke. Lige under halvdelen af højskolerne oplever, at færre elever falder fra, end det var tilfældet for fem år siden. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/arkivfoto

Mindsket frafald blandt elever er blandt årsagerne til, at højskolerne oplever fremgang. Unge mennesker er blevet mere sårbare, og det har højskolerne indrettet sig efter, siger analytiker bag undersøgelse

Det går godt for de danske folkehøjskoler. Både i elevtallet på de længere ophold og i antallet af højskoler er der fremgang at spore. Så når Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) i disse dage inviterer til den store folkeoplysningskonference ”Folkeoplysning i forandring III” i Aarhus, vil der uden tvivl være glade miner.

På konferencen præsenterer Vifo også resultaterne af en ny landsdækkende undersøgelse, som går tæt på højskolernes tilstand. I den fremgår det blandt andet, at mange højskoler gør en aktiv indsat for at mindske frafald blandt eleverne. Næsten tre fjerdedele af højskolerne har særlige tiltag for at mindske frafald, og indsatserne ser nu altså ud til at virke. Lige under halvdelen af højskolerne oplever, at færre elever falder fra, end det var tilfældet for fem år siden, og på hovedparten af de øvrige er frafaldet uændret.

”Højskolerne har de seneste år haft mere fokus på at have intro-uger og eventuelt tidligere studieture, hvor eleverne bliver rystet sammen. De unge har i stigende grad behov for struktureret hjælp til at indgå i fællesskabet, så nogle højskoler gør også brug af mentorordninger. Generelt sætter de mere tid af til, at lærere kan tale med eleverne,” forklarer Henriette Sønderskov Bjerrum, chefanalytiker ved Vifo samt en af personerne bag den nye undersøgelse.

Når flere elever i dag har brug for hjælp til at blive en del af livet på en højskole, hænger det sammen, at gruppen af personer, der tager på højskole, har ændret sig.

”Stigende sårbarhed/ problemstillinger blandt ’de stærke’” og ”flere psykiske problemstillinger/diagnoser” er noget af det, som højskolerne i undersøgelsen især peger på, når det drejer sig om, hvordan elevgrupperne har ændret sig.

”Og samtidig ved vi, at der generelt er større frafald blandt sårbare elever,” siger Henriette Sønderskov Bjerrum.

Engelsholm Højskole, der ligger mellem Billund og Vejle, er en af de højskoler, der gør en stor indsats for at mindske frafald blandt eleverne. Forstander Jakob Bonderup fortæller, at tendensen de seneste ti år har været, at mange af de nystartede elever føler sig pressede. Den situation har højskolen forsøgt at imødegå:

”Vi får såvel ressourcestærke elever som elever med mange udfordringer i bagagen som eksempelvis diagnoser og stress. Vi gør dem opmærksomme på, at der er et beredskab på skolen, der kan hjælpe,” siger han og nævner en til en-samtaler og ekstra bemanding i undervisningen som eksempler på, hvordan de blandt andet kan hjælpe eleverne.

”Årsagen til frafald er især, hvis en elev er sakket så meget bagud rent fagligt, at vedkommende ikke kan overskue det. Vi er derfor meget opmærksomme på at gribe den type elever så hurtigt som muligt. Allerede inden opstart får vi også informationer om de kommende elever og vurderer allerede her, om der kan være indikationer, der peger på potentielle udfordringer,” fortæller Jakob Bonderup.

Formand for Folkehøjskolernes Forening, Lisbeth Trinskjær, mener, det er glædeligt, at højskolerne også tager hånd om de sårbare elever.

”Højskolerne skal være den rummelige institution, som hjælper eleverne med alt fra at få vendt døgnrytmen til de langt større problemer. For hvis individet er udfordret, kan højskolefællesskabet træde til,” siger hun og fortsætter:

”At melde sig helt ud af højskolen kan være et kæmpe nederlag for den enkelte. Sådan et nederlag kan være dyrt både i øjeblikket, men også på længere sigt, når vedkommende skal videre i uddannelsessystemet. Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter med at gøre en stor indsats for at mindske frafald,” afslutter hun.