Hospicebevægelsen i hastig vækst

Tre nye hospicer er på vej på Sjælland, og dermed kommer antallet af sengepladser over 200. Men der er stadig et stykke vej til at opfylde behovet

Der er stor interesse for hospicesagen i Danmark, og det er utroligt glædeligt, siger landsformand for Hospice Forum Danmark, Tove Videbæk. -
Der er stor interesse for hospicesagen i Danmark, og det er utroligt glædeligt, siger landsformand for Hospice Forum Danmark, Tove Videbæk. -. Foto: Leif Tuxen.

Hospicesagen har medvind i Danmark, og med opførelsen af tre nye hospicer inden for det næste års tid kommer antallet af sengepladser til døende danskere inden længe op på 217.

- Der er stor interesse for hospicesagen i Danmark, og det er utroligt glædeligt, siger landsformand for Hospice Forum Danmark, Tove Videbæk.

Foreningen holder i morgen årsmøde og kan også aflæse interessefremgangen i foreningens medlemstal. Det steg med 20 procent sidste år til i alt 13.035.

Der mangler dog stadig hospicepladser for at udfylde det behov, der blev anført op til vedtagelsen af hospiceloven i 2004. Her anslog man, at der var behov for 50 pladser pr. en million borgere - en regnemodel, man kender fra udlandet - og landede dermed på tallet 257.

I dag afviser danske hospicer i gennemsnit omkring 50 procent af alle ansøgere - oftest på Sjælland, der længe har haltet efter med antallet af pladser. Den skævhed kommer de tre nye hospicer, der alle ligger i østdanmark, formodentlig til at rette op på.

- Det er især på Sjælland, at man afviser rigtig mange, mens man flere steder i Jylland kan tage imod alle, der henvender sig. Men generelt bliver alt for mange afvist, siger Tove Videbæk.

Og befolkningen er tilsyneladende positiv over for at tilbringe deres sidste tid på hospice. En undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Rambøll Management for Morgenavisen Jyllands-Posten for nylig viste, at over dobbelt så mange danskere ønsker at dø på hospice som på hospitalet: 12 procent mod 5 procent. Ønsket om at dø på hospice stiger med alderen.

Det nyoprettede Palliativt Videnscenter arbejder på at kortlægge den lindrende indsats for uhelbredeligt syge i Danmark. Centerleder Helle Timm mener, der er brug for en grundig diskussion af behovet for hospicer.

- Behovet er bestemt af, hvordan man definerer målgruppen. Hvis man lavede den bredere, ville behovet være endnu højere. Der er døende nok. De, der bliver henvist, ser jo sig selv som målgruppen, men den flytter sig nok hele tiden, siger Helle Timm.

De 14 hospicer i Danmark er blandt andet opført med penge fra puljer, der for længst er brugt op. Og Hospice Forum Danmark vil inden længe forsøge at få økonomisk opbakning fra politisk side til at finansiere flere hospicepladser.

- Det kræver jo argumenter for, hvorfor man skal give penge til hospicer og ikke noget andet, og derfor skal vi have en diskussion af, hvad hospicer kan, og hvem det er til for, siger Helle Timm.

Kræftens Bekæmpelse savner også mere viden om behovet på området.

- Vi mangler dokumentation, så vi ikke hele tiden bygger på, hvad vi tror. Nu kommer der tre nye hospicer, og så må vi vurdere behovet efterfølgende. Der er også mange andre områder indenfor det palliative felt, hvor der er et rigtig stort behov, for eksempel inden for hjemmeplejen, siger Anne Nissen, leder af patientstøtteafdelingen i Kræftens Bekæmpelse.

vaaben@kristeligt-dagblad.dk