Prøv avisen
Klassiker

Moderne kvinder søger mod meditation for at finde ro i livet

10 procent med bopæl i hovedstadsområdet har mediteret i løbet af det seneste år, mens det blandt borgerne i de øvrige landsdele kun er cirka halvt så mange. Foto: Plattform

Undersøgelse afdækker markant kønsforskel i brugen af meditation. Støj vækker en tørst efter stilhed, siger leder af kristen meditationsbevægelse

I dag er det store bededag.

Og måske har den mere end 300 år gamle helligdag, som historisk set har været tænkt som en dag for bøn og faste, en voksende appel til danskere, som ønsker at stoppe op og vende ryggen til hverdagens stress og jag for en stund.

En undersøgelse viser, at særligt kvinder søger en pause, blandt andet ved at meditere.

Undersøgelsen er lavet af analyseinstituttet YouGov i marts for Bibelselskabet og Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet blandt 1005 repræsentativt udvalgte danskere mellem 18 og 74 år. Og tallene viser, at der er markant forskel på mænd og kvinders forhold til meditation.

Tre procent af danske mænd har mediteret inden for det seneste år, mens det gælder hver 10. kvinde. Meditationen har ifølge undersøgelsen desuden en særlig appel til danskere under 65 år og er samtidig væsentligt mere udbredt i hovedstaden end resten af landet.

Konkret har godt 10 procent af de adspurgte med bopæl i hovedstadsområdet mediteret i løbet af det seneste år, mens det blandt borgerne i de øvrige landsdele kun er cirka halvt så mange, mellem fire og seks procent, som har mediteret.

Ph.d. Morten Thomsen Højsgaard, der er generalsekretær i Bibelselskabet, siger om befolkningens brug af meditation:

De fleste har så travlt med tilværelsens daglige gøremål og det at få arbejde, familie og fritid til at hænge sammen, at der ikke bliver meget tid til overs til spiritualitet og meditation. For rigtig mange bliver det ved drømmen om et liv i balance. Og så besøg i kirken ved særlige lejligheder som konfirmation, jul eller barnedåb.

Ribe Stifts biskop Elisabeth Dons Christensen var den første biskop herhjemme til at ansætte en præst til at arbejde med åndeligt søgende, og siden har Aalborg og Lolland-Falsters Stift også ansat præster, som skal arbejde med denne side af kirkens liv.

Bøn og meditation kan være to sider af samme sag. Som præst og underviser har jeg set, hvor søgende og håbende mange mennesker er. De vil gerne møde den Gud, vi kender ved Jesus Kristus, men det må ske under andre former, end vi traditionelt anvender, for de føler sig ikke umiddelbart hjemme i højmessen. Bønslivet i folkekirken ændrer sig derfor også i disse år. Det er ikke indholdet, men formerne som forandres, så man eksempelvis får plads til stille bøn efter prædikenen, siger Elisabeth Dons Christensen.

Ph.d. og forfatter Iben Krogsdal ser interessen for meditation som en del af en mere generel søgen efter redskaber og teknikker, som kan hjælpe med at håndtere en til tider presset tilværelse. I sine forskningsinterview noterer hun, hvordan nogle mennesker længes efter både stilhed og tryghed.

Det ligger i tiden, at man efterspørger redskaber og teknikker, som kan gøre det muligt at håndtere det svære. At lære at meditere kan være et sådant redskab, siger hun.

At der er en efterspørgsel efter teknikker til meditation, mærker man også i Verdenssamfundet for Kristen Meditation. Den engelske, benediktinske munk Laurence Freeman leder bevægelsen, som driver meditationsgrupper i mere end 100 lande inklusive Danmark. Han konstaterer, at de seneste års fokus på mindfullnes har folkeliggjort meditation og øget interessen for kristen meditation, som den har været kendt fra kirkens tidlige historie.

Støj vækker en tørst efter stilhed, og denne tørst præger den globale spiritualitet i vores tid. Mange søger en erfaring af fordybelse og i kristen sammenhæng er meditationens fordybelse hjertets bøn, siger han.