Prøv avisen

Hukommelsen kan trænes bedre med brætspil

Skoleskak kan hjælpe børn til en bedre arbejdshukommelse. Foto: .

Ifølge ny forskning er målrettet træning af arbejdshukommelsen en sikker vej til, at børn klarer sig bedre i skolen. En effektiv metode er skoleskak, fordi barnet omgående mærker konsekvensen af ikke at koncentrere sig

Når børn koncentrerer sig om at spille et spil skak eller spille på et musikinstrument, er de ikke bare i gang med en sjov fritidsinteresse. De er samtidig i gang med at træne arbejdshukommelsen større og dermed øge deres chancer for at klare sig godt i skolefag som matematik.

Ifølge en svensk undersøgelse baseret på data fra 250 skolebørn, foretaget af hukommelsesforskeren professor Terkel Klingberg fra Karolinska Institutet i Stockholm, kan man ud fra målinger af børns arbejdshukommelse forudsige, hvor godt de vil klare sig i matematiktimerne to år senere. Jo større arbejdshukommelse, jo bedre skoleresultater.

LÆS OGSÅ: At gå gennem døre får os til at glemme

Arbejdshukommelsen er den del af hjernen, som arbejder aktivt med at indsamle data til langtidshukommelsen.

I dag ved vi, at arbejdshukommelsen er en flaskehals for al læring, og at det derfor vil rykke gevaldigt, hvis man kan udvide den. Det er i den forbindelse tankevækkende, at to af de mest effektive træningsmetoder, musik og skak, sammen med andre musisk-kreative aktiviteter er så godt som pillet ud af skolen, siger Kjeld Fredens, læge og hjerneforsker, som til januar udgiver en ny udgave af sin bog Mennesket i hjernen med et nyt kapitel om hukommelsens betydning.

Kjeld Fredens vurderer, at træning af arbejdshukommelsen er et effektivt middel til at sikre, at flere børn kan rummes i folkeskolens normalklasser:

Diagnosen ADHD er en meget bred diagnose for børn, der har svært ved at passe ind i skolen. Formentlig fejler mange af disse børn ikke andet, end at de har en utrænet arbejdshukommelse.

Denne vurdering deler organisationen Dansk Skoleskak, som har udgivet rapporten Skoleskak som forebyggende specialundervisning. Her er hovedpointen, at skak kan gøre børn bedre i stand til at gå i skole.

Skak er ikke et mirakelmiddel, men det er en meget konkret metode, skolen kan bruge til at inkludere børn. Skak har den fordel i forhold til børn, at de kan se konsekvensen af ikke at koncentrere sig, nemlig at de taber. Det er lettere at forholde sig til, end hvis læreren forklarer, at de skal koncentrere sig om læsningen, ellers får de det svært senere, siger Mads Jacobsen, generalsekretær i Dansk Skoleskak.

For mange små børn er skak et alt for indviklet spil, men Dansk Skoleskak har udviklet en række øvelsesspil, hvor kun nogle af brikkerne er med, som børnene kan begynde med og langsomt træne sig frem til at have alle brikker i spil.

Netop nu er organisationen ved at søge fondsmidler til i samarbejde med DPU Aarhus Universitet at gennemføre en undersøgelse på 1000 skolebørn af, hvilken effekt skak har på læse- og regnefærdigheder samt koncentrationsevne og trivsel.

LÆS OGSÅ: Lærere glemmer at arbejde med børns hukommelse

Vi kan endnu ikke direkte dokumentere, at skak giver bedre skoleresultater. Men når vi har bedt lærere evaluere vores projekters effekt på børnenes evne til at koncentrere sig, har svarene været helt vildt positive, siger Mads Jacobsen.

STORT TEMA: Hukommelse