Prøv avisen

Hus Forbi er blevet et alternativ til tiggeri

Hjemløseavisen Hus Forbi har givet mange udsatte et værdigt alternativ til tiggeri, og derfor er antallet af tiggere med dansk oprindelse faldet i forhold til tidligere, vurderer de hjemløses organisation Sand og hjemløseavisen Hus Forbi. Foto: Mathilde Bech/ritzau

Antallet af sælgere af hjemløseavisen Hus Forbi er femdoblet siden 2011. Det er blevet en værdig måde for udsatte at tjene penge på og har mindsket tiggeriet blandt udsatte danskere, mener hjemløseorganisation

Den 52-årige Nikolaj Såro har sin faste plads foran Irma på Nørreport i København. Den høje, tynde Hus Forbi-sælger er kendt for sine friske bemærkninger, når han sælger hjemløseavisen for 20 kroner.

Nikolaj Såro har boet på gaden i 20 år og har i mange år haft et misbrug af heroin. I de perioder, hvor han var længst nede, tyede han til tiggeri for at overleve. Men det ændrede sig, da han for fire år siden begyndte at sælge Hus Forbi et par timer om dagen som et supplement til kontanthjælp.

”Det har givet mig en stolthed og et helt nyt livsindhold, at jeg er sælger af et godt produkt som Hus Forbi. Jeg er ved at komme ud af mit misbrug, har fået et sted at bo, og det er slet ikke aktuelt at tigge,” fortæller Nikolaj Såro.

Hjemløseavisen Hus Forbi har givet mange udsatte et værdigt alternativ til tiggeri, og derfor er antallet af tiggere med dansk oprindelse faldet i forhold til tidligere. Sådan lyder vurderingen fra de hjemløses organisation Sand og hjemløseavisen Hus Forbi. De seneste seks år er antallet af Hus Forbi-sælgere vokset fra 600 til i dag godt 3000 registrerede sælgere.

Ifølge Christina Strauss, formand for de hjemløses organisation Sand, har lovgivningen, der forbyder tiggeri, og den negative retorik om tiggeri i Danmark også gjort det sværere at tigge.

”Selvfølgelig er der stadigvæk danskere, der tigger, men mange sælger i dag Hus Forbi i stedet for. Mens der er rigtig meget skam forbundet med at være tigger i Danmark, og hvor man som dansk tigger bliver behandlet enormt dårligt, kan man som sælger af Hus Forbi faktisk sælge et produkt, man er stolt af,” siger hun.

De seneste år er der blevet rejst flere sigtelser mod blandt andet tiggere fra Rumænien.

I 2016 blev der rejst 76 sigtelser for betleri, hvoraf 45 sigtelser blev rejst mod rumænere. Syv år tidligere i 2009 blev fem rumænere og 14 danskere sigtet for betleri. Københavns Politi, der har hovedparten af sagerne, forklarer blandt andet udviklingen med en skærpet politiindsats siden 2014, men også at politiet oplever flere tiggere i gadebilledet. Christina Strauss mener ikke, at der er kommet flere danske tiggere.

”Men tidligere gjorde politiet ikke noget ved tiggeri. Det gør de i dag,” siger Christina Strauss.

Sekretariatsleder Rasmus Wexøe Kristensen fra Hus Forbi peger på, at det isoleret set er en succes, at hjemløse via avissalget får en mere værdig måde at tjene penge på og dermed ikke behøver tigge.

”Hus Forbi tilbyder et alternativ til for eksempel tiggeri eller kriminalitet. De hjemløse sælger et produkt, og det har gjort det mere legitimt at være udsat. Nu er der en mulighed for med værdighed og stolthed at skabe sig en lidt mere tålelig tilværelse,” siger han, men peger samtidig på, at succesen udgør et paradoks:

”I virkeligheden skulle vi som samfund helst gå den anden vej, så der var brug for færre sælgere. Men hvis du ser på de artikler, der blev skrevet i bladet for 20 år siden, så handler de om nøjagtig de samme problemer som i dag, nemlig voksende hjemløshed blandt unge og mangel på boliger. Og hjemløsheden blandt unge er kun vokset siden dengang,” siger Rasmus Wexøe Kristensen.

Ifølge Rådet for Socialt Udsatte er det vanskeligt at vurdere, om Hus Forbi har betydet færre tiggere, da der mangler forskningsbaseret viden om udviklingen i tiggeri.

”Men Hus Forbi understøtter, hvad vi ved fra andre projekter, nemlig at udsatte meget gerne vil bidrage til deres egen selvforsørgelse. Hus Forbi betyder, at hjemløse har noget at stå op til og kommer i kontakt med det omgivende samfund på en ofte positiv måde,” siger rådets formand Jann Sjursen.