Prøv avisen

Vindmøller og solceller skaber stort set altid lokal uenighed

Det er netop her på marken foran Steen Knarbergs hus ved Dybsø Fjord nær Næstved, at Gavnø Gods har ønske om at opstille et stort solcelleanlæg. Ønsket har ført til store lokale protester fra beboere i området. – Foto: Emil Kastrup Andersen

Et forslag om et solcelleanlæg på Sydsjælland har skabt lokale spændinger. Det er blevet reglen snarere end undtagelsen, at bæredygtig energi skaber lokal splittelse. Vi brokker os efterhånden over enhver forandring, mener Næstveds borgmester