Prøv avisen

Hvad er "danske værdier"?

Kristeligt Dagblad har spurgt en række iagttagere, hvad danske værdier er, og især demokrati bliver fremhævet -- men ikke som noget særligt "dansk". - Foto: Torben Christensen Denmark

Den konservative partiformand, Lene Espersen, har udtalt, at danske børn skal undervises mere i danske værdier. Vi har spurgt en række iagttagere, hvad danske værdier er

Kathrine Lilleør, sognepræst:
 
Giver det mening at tale om særlige danske værdier?

- Nej. Det gør det ikke i sig selv. Man må kvalificere, hvad man mener med det.

Kan du nævne tre konkrete bud på danske værdier?- Den vigtigste danske værdi i folkeskolesammenhæng er de demokratiske frihedsrettigheder – men det er jo også europæiske værdier. Alt andet er følelsesspørgsmål og dermed individuelt, hvad man oplever ved at være dansk. For mig er det alt, hvad Højskolesangbogen indebærer af fællesskab og musikalitet. Og den danske folkekirkeordning med sin sindrige balance, at ingen har magten i kirken.

Ebbe Lilliendahl Jørgensen, formand for Dansk Friskoleforening:

Giver det mening at tale om særlige danske værdier?

- Det er altid et spørgsmål, hvad der er specielt dansk. Men jeg tror altid, der vil være noget, man som dansker tager med sig, en måde vi er sammen på, som adskiller sig fra samværsformerne i for eksempel USA.

Kan du nævne tre konkrete bud på danske værdier?

- Hvis jeg skal sige tre ord er det dialog, respekt for hinanden og frisind, som alle hænger sammen med samværsformen. Det er vores evne til at sige: "Jeg er ikke enig med dig, men jeg respekterer dit synspunkt". Og disse værdier er kerneværdier for friskolerne.

Peter Kuhlman, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening:
 
Giver det mening at tale om særlige danske værdier?

- Nej, danske værdier er en dansk version af internationale udviklingstendenser inden for politik, litteratur og kunst, som er tilpasset det danske. Vi er et lille land, som er stærkt påvirket udefra. Demokrati, medbestemmelse og menneskerettigheder er danske værdier, men de er en afspejling af udviklingen omkring os. Det får en dansk version, men er ikke specielt dansk. Selv H.C. Andersen er jo inspireret af lange rejser rundt om i verden. At tale om "danske værdier" er en lidt nationalromantisk genoplivning efter 1864. Det passer ikke rigtig på det 21. århundrede. Vi skal se udad og dermed udvikle dansk kultur.

Mette Winge, forfatter:
 
Giver det mening at tale om særlige danske værdier?

- Ikke sådan som det bliver formuleret af Lene Espersen, for det er ekskluderede. Deri ligger en manglende tolerance over for andre, der har en anden holdning. At tale om "danske værdier" er på kanten af det nationalistiske – at dansk er det eneste, der duer. Og det mener jeg ikke.

Kan du nævne tre konkrete bud på danske værdier? - Tolerancen, men den er jo ved at være udhulet, især hvis du er uheldig at have en anden religion. Det gode humør, det er ikke specielt dansk, men det er en dansk værdi at holde humøret højt. Og fællesskabsfølelse: at vi tager hånd om de svageste.

Abdul Wahid Pedersen, imam:
 
Giver det mening at tale om særlige danske værdier?

- Der er ting, der er særegne ved hvert land, men man skal være konkret, hvis man skal snakke om "danske værdier". Man kan ikke bruge det abstrakt, som det ofte bruges.

Kan du nævne tre konkrete bud på danske værdier? - Individets frie ret til selv at vælge i alle livets forhold uden at overtræde andres rettigheder. Ytringsfrihed – det er ikke specielt dansk, men det er vigtigt for danskerne. Og janteloven. Man skal ikke tro, man er noget særligt, det er typisk dansk. I store dele af verden er man for fin til at sidde på en cykel, hvis man er politiker, og sådan er det ikke i Danmark.

Peter Gundelach, professor i sociologi, Københavns Universitet:

Giver det mening at tale om særlige danske værdier?

- Det giver mening i den forstand, at vi trækker et skel mellem det, der er dansk, og det, der ikke er dansk. Spørgsmålet om danskhed bruges til at trække en grænse mellem os og dem.

Kan du nævne tre konkrete bud på danske værdier? - Nej, for dansk er det, folk siger er dansk, og der er stor uenighed om, hvad det indebærer. Men danskerne skiller sig selvfølgelig ud på nogle områder. For eksempel lægger danskerne i særlig høj grad vægt på demokrati. Og danske unge har europarekord i druk. Man kan gøre hvad som helst til noget, der i særlig grad kendetegner danskere. Noget kan vi være stolte af, og noget mindre stolte af.

schou@kristeligt-dagblad.dk

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk

Katrine Lilleør. - Foto: Mette Frandsen
Ebbe Lilliendal Jørgensen. -- Foto: Privatfoto.
Peter Kuhlman. - Foto: Søren Bidstrup
Mette Winge. - Foto: Kristian Djurhuus.
Abdul Wahid Pedersen. - Foto: Leif Tuxen
Peter Gundelach. -