Hvad skal der ske, når et barn pludseligt mister mor eller far? Nu tager Folketinget stilling til sorgberedskab

I dag behandler Folketinget et borgerforslag om, hvorvidt der skal stilles sorgrådgivere til rådighed for familier, hvor den ene forælder pludselig dør. Flere partier er positivt indstillede, men mener ikke indsatsen er bred nok