Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Hvem siger, at børnehavebørn ikke kan tale engelsk?

Mollie (yderst tv.), Laura og Bror øver engelske sanglege sammen med resten af blå stue i Børnehaven Lykkesholm i Gentofte. Der skal tælles til 10 på engelsk, og med det engelske sprog kommer en større forståelse for andre mennesker og kulturer, mener kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune. – Foto: Leif Tuxen.

I Gentofte Kommunes børnehaver siger børnene good morning, for kommunalbestyrelsen har vedtaget, at alle børnehavebørn skal introduceres til engelsk. Børnene leger og synger fremmedsproget ind

Good morning, how are you?.

Pædagog Louise Werther Berglund smiler og kigger rundt på børnene. En dreng svarer:

Good morning, how are you? og tilføjer lidt uden for kontekst: Yes!.

Der er morgensamling i Børnehaven Lykkesholm i Gentofte, og på blå stue sidder 11 børn i rundkreds på små måtter. Siden foråret har børnehaven med direkte adgang til Gentofte Sø introduceret børnene for engelsk, for Gentofte Kommune har vedtaget, at alle børnehavebørn i 2013 skal stifte bekendtskab med sproget. Lykkesholm er forgangseksempel, og børnene har allerede suget godt til sig af de engelske gloser.

LÆS OGSÅ: Kommuner indfører engelsk i børnehaver

And now the number song, siger Louise Werther Berglund.

One, two, three, four, synger børnene op til 10, mens de rækker det rette antal fingere frem foran sig for til slut at ende med to udstrakte arme og 10 strittende fingre.

Ten little numbers!, runger børnestemmerne i lokalet.

I det lille kvarter, morgensamlingen varer, taler Louise Werther Berglund næsten kun engelsk.

Hun gør meget ud af at gestikulere og pege, og sammen med børnene gennemgår hun farver med hjælp fra papstykker med teksten rød/red, gul/ yellow, orange/orange og blå/blue. Og så er det tid til endnu en sang: Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, synger børnene i den engelske pendant til hoved, skulder, knæ og tå-sangen.

Brugen af sange er meget bevidst, fortæller Louise Werther Berglund.

Melodien gør, at børnene har noget at hænge ordene op på, og vi skal hele tiden huske på, at det skal være en leg for børnene. Vi retter dem ikke, for selvom de måske blander dansk og engelsk sammen og siger mit navn is, lærer de sproget lige så langsomt.

Børnehaven Lykkesholm er en af indtil nu få børnehaver på landsplan, hvor børnene stifter bekendtskab med engelsk.

Også børnehaver i Lyngby-Taarbæk Kommune og Ballerup Kommune bringer engelsk i spil, men kun i Gentofte er det kommunalt vedtaget at lade engelsk glide ind i børnehavebørnenes hverdag. I september tog samtlige af kommunens børnehaver fat på strategien Play and learn, som med kommunens formulering skal give børnene endnu bedre forudsætninger for at klare sig i et globaliseret samfund.

Pia Nyring (K), formand for kommunens Børne- og Skoleudvalg, uddyber:

Vores grundholdning er, at engelsk åbner en ny verden for børnene. Engelsk giver børnene forståelse for andre sprog, kulturer og mennesker, og det er vigtige værdier i en globaliseret verden. Når børnene rejser rundt i verden og måske bare har et lille engelsk sprog, kan de bedre tale med og afkode de mennesker, de møder.

Når man spørger lederen af Børnehaven Lykkesholm, Janne Krohn, om ikke børn skal have lov at være børn i børnehaven uden at skulle lære engelsk, pointerer hun, at mødet med engelsk skal ske gennem leg og sang.

Neurologisk lærer børn fremmedsprog i den musiske del af hjernen, og derfor arbejder vi meget med sprogmelodier og gentagelser.

Og det er ikke bare en Gentofte-ting at lære børnene engelsk, selvom kommunen rigtig nok har mange familier med engelsktalende au pair-piger og mange årlige rejser.

Børn i Albertslund vil få lige så mange fordele ud af at lære engelsk, for de møder engelsk lige så ofte i hverdagen. Vi skal give børnene lige adgang til viden, for vi skal ikke ud i et a- og b-hold, siger Janne Krohn.

Blandt børne- og læringseksperter er der bred enighed om, at det kun er positivt at introducere børnehavebørn for engelsk, for med børneforsker Ole Henrik Hansens ord:

Så længe man ikke tager legen fra dem, er der ingen grund til, at de ikke skulle kunne lære engelsk i børnehaven, for de er meget læringsparate i den alder.

I indeværende år har Gentofte Kommune afsat 760.000 kroner til at indkøre engelsk i børnehaverne blandt andet med undervisning af udvalgte pædagoger og når kalenderen viser 2014, skal projektet kunne køre videre af sig selv. Dog med mulighed for at søge yderligere økonomiske midler, ligesom de engelsktrænede pædagoger skal ture rundt til forskellige børnehaver.

Tilbage på blå stue har pædagog Louise Werther Berglund fundet fem farvede biler frem. På skift fortæller børnene, hvilken farve bil de bedst kan lide. En pige rammer kun en smule skævt med sin udtale, da hun vælger den røde bil.

I wike the wed car, siger hun begejstret.

Da morgensamlingen slutter, runder en dreng af igen lidt uden for kontekst, men med næsten perfekt udtale og tydeligt inspireret af Louise Werther Berglund.

Thank you, sit down, please.