Prøv avisen

Hver andet par har kun fælles børn

Børnefamilien har ændret karakter gennem de seneste år.. - Foto: .

Lidt over halvdelen af landets børnefamilier består af mor og far med fælles børn. Generelt er familierne små

Den typiske danske børnefamilie er lille med et eller to børn. I lidt over halvdelen, 55 procent, af børnefamilierne lever parret udelukkende med fælles afkom under 18 år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

De enlige mødre med barn eller børn boende topper andelen af de anderledes sammensatte familietyper med 15 procent, mens enlige fædre, der ikke deler adresse med barnet eller børnene, ligger på 11 procent.

De sidste 19 procent udgøres af 34 forskellige familietyper som eksempelvis par med faderens samværsbørn og enlige fædre med børn.

De enlige fædre tårner sig dog op i statistikken over landets familier med børn, som ikke deler folkeregisteradresse med familien - de såkaldte "samværsfamilier".

I denne gruppe af på i alt 123.000 familier udgør de enlige fædre hele 73 procent - altså knap tre ud af fire af samværsfamilierne.

Danmarks samlede antal af børnefamilier løber op i 800.000. Heraf har knap 60.000 familier både børn på bopælen samt børn med adresse hos en anden forælder.

Familietallene i år viser, at den danske børnefamilie altså generelt er relativt lille. Fire ud af fem familier har kun et eller to børn. 14 procent af familierne har tre børn, mens fire eller flere børn giver liv i kludene i blot fire procent af familierne.