Hver femte barnløse mand føler sig ensom som ældre

Ældre danskere uden børn er markant mere ensomme end deres jævnaldrende med børn, og mændene er særligt hårdt ramt, viser ny undersøgelse

"Mange mænd er ikke trænede i at opbygge sociale kontakter på samme måder som kvinder, der er vant til at opbygge netværk uden for deres arbejdsplads," siger forskningsleder Svend Aage Madsen.
"Mange mænd er ikke trænede i at opbygge sociale kontakter på samme måder som kvinder, der er vant til at opbygge netværk uden for deres arbejdsplads," siger forskningsleder Svend Aage Madsen. Foto: Ritzau Scanpix/Iris.

De er ensomme, har meget ofte ingen børn og en meget lille omgangskreds. En stor del af tiden sidder de i deres små lejligheder og ryger og ser fjernsyn. Deres kontakt til omverdenen smuldrer, fordi de ikke får holdt forbindelse med tidligere arbejdskammerater.

Sådan ser tilværelsen ud for en gruppe udsatte mænd, som præst i Kirkens Korshær i Aarhus Morten Aagaard jævnligt støder på.

”Vi møder en stigende gruppe af ensomme mænd, og mange af dem er barnløse,” siger Morten Aagaard.

Hver 10. dansker over 52 år er barnløs. Mens 4 ud af 10 enlige barnløse kvinder over 50 år har en videregående uddannelse, gælder det en femtedel af mændene i samme situation.

I det hele taget er enlige barnløse mænd ofte en socialt udsat gruppe med lav indkomst og flere fysiske og psykiske helbredsproblemer. Generelt er barnløse ældre langt mere ensomme end ældre med børn, men barnløse mænd er særligt hårdt ramt. 18 procent eller op mod hver 5. af de barnløse mænd, der bor alene, er ensomme, mens det gælder 14 procent af de barnløse kvinder. Blandt ældre ægtepar med børn er 3 procent af mændene ensomme, mens det samme gælder 4 procent af kvinderne.

Det viser en ny undersøgelse fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, på baggrund af svar fra 10.062 danskere mellem 52 år og 97 år, der indgår i den såkaldte ældredatabase.

”Når barnløse mænd rammes hårdere af ensomhed end kvinderne, skyldes det formentlig, at kvinder ofte har et bredere socialt netværk og derfor er knap så afhængige af familien. Børn er ikke nødvendigvis en forudsætning for det gode ældreliv, men de kan være en god ressource at have især for mændene,” siger seniorforsker Anu Siren fra Vive, der har stået for undersøgelsen.

Forskningsleder Svend Aage Madsen fra Rigshospitalet, der er formand for Forum for Mænds Sundhed, vurderer, at ensomhed blandt ældre barnløse mænd bliver et stigende problem i fremtiden. Sidste år viste en undersøgelse fra Rockwool Fonden, at hver tredje ufaglærte mand med en fødselsattest fra slutningen af 1960’erne er barnløs.

”Den udvikling får konsekvenser for mændenes ældreliv. Mange mænd er ikke trænede i at opbygge sociale kontakter på samme måder som kvinder, der er vant til at opbygge netværk uden for deres arbejdsplads. Mange mænd har desuden deres partner som den eneste nære relation. Ensomhed og isolation er en stærk faktor for dårlig psykisk og fysisk sundhed, og derfor er det vigtigt, at vi opbygger nogle andre fællesskaber blandt mænd,” siger Svend Aage Madsen.

Han henviser til, at Mænds Mødesteder, der er sat i gang af Forum for Mænds Sundhed, i øjeblikket skyder op over hele landet.

Samtidig peger han på, at relationen mellem kønnene befinder sig i en kulturel omstillingsproces.

”Parforholdet er et meget vigtigt fundament for at afbøde ensomhed og styrke sociale netværk og sundhed. Kvinderne bliver stadigt mere højtuddannede, og det er vigtigt, at der gøres op med traditionelle forestillinger. Kvinder skal også kunne indgå partnerskaber med mænd med en uddannelsesmæssig lavere status, og mænd skal acceptere at indgå partnerskaber med kvinder, der har højere uddannelse end dem selv. Den omstilling tager tid,” siger Svend Aage Madsen.

Social- og humanitær konsulent David Vincent Nielsen fra Ældre Sagen peger på, at Ældre Sagen de seneste år har styrket indsatsen for at forebygge ensomhed hos ældre mænd gennem såkaldte ”herreværelser”, der skyder op i hele landet.

”Vi ved fra de regionale sundhedsprofiler, at der er en gruppe af aleneboende ældre mænd med dårligt helbred og dårlig økonomi, som har en højere risiko for at blive svært ensomme. Vi ved også, at mænd, der bor alene, klarer sig dårligere end kvinder, og at de lever seks-syv år kortere end mænd, der bor sammen med en partner. Derfor er det vigtigt at opbygge aktiviteter som fisketure og fodbold, hvor man ikke bare skal snakke,” siger David Vincent Nielsen.8