Ny kæmperapport: Hver fjerde unge har søvnproblemer

Mange unge er jævnligt søvnløse, og der er tæt sammenhæng mellem dårlig trivsel og søvnproblemer blandt de 15-25-årige, viser ny stor undersøgelse

Ny kæmperapport: Hver fjerde unge har søvnproblemer
Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix.

Skærmen er tændt, mobiltelefonen bipper, og bekymringer om skole eller personlige problemer presser sig på.

Sådan lyder nogle af forklaringerne på, at hver fjerde ung mellem 15 og 25 år ligger søvnløs om natten.

En ny rapport fra Statens Institut fra Folkesundhed med data fra 25.000 unge mellem 15 og 25 år viser, at 28 procent af pigerne og 21 procent af drengene har søvnproblemer mere end én gang om ugen.

Rapporten dokumenterer også, at dårlig søvn og ringe trivsel går hånd i hånd. Unge med søvnproblemer har oftere symptomer på blandt andet depression og stress.

Professor Lau Caspar Thygesen fra Statens Institut for Folkesundhed er en af hovedforfatterne til rapporten, og han ser den udbredte søvnløshed som endnu en dimension af mental mistrivsel blandt unge.

”Vi finder en stærk sammenhæng mellem søvnproblemer, stress, lav skoletrivsel, lav livstilfredshed og symptomer på depression. Markant flere unge med ugentlige søvnproblemer har mentale udfordringer end unge med sjældne søvnproblemer. Derudover er det bekymrende, at to procent af de 15-17-årige med søvnbesvær og 3-4 procent af de søvnbesværede 18-25-årige har indløst en recept til sovemedicin,” siger Lau Caspar Thygesen.

I undersøgelsen siger 79 procent af pigerne med søvnproblemer, at de føler sig stressede dagligt eller ugentligt, mens det gælder 46 procent af de piger, der sjældent har problemer med at sove. Blandt drenge er det 38 procent med ugentlige søvnproblemer, der har symptomer på depression, mod 15 procent blandt drenge med sjældne søvnproblemer.

”Når vi spørger de unge selv, siger lidt flere drenge end piger, at søvnløshed hænger sammen med brug af skærm og mobiltelefon. For begge køn gælder, at bekymringer over hverdagen er en meget vigtig årsag til søvnløshed. Vores studie siger dog ikke noget om, hvorvidt det er søvnproblemerne, der fører til dårlig trivsel, eller om det er dårlig trivsel, der fører til søvnproblemer. Men vi kan se, at der er en tydelig sammenhæng,” siger Lau Caspar Thygesen.

Ungdomsforsker Søren Østergaard, der leder det private Center for Ungdomsstudier, er stødt på unge, der vågner klokken to om natten for at tjekke deres mobiltelefon.

”De 15-25-årige er den første digitale generation. Rigtig mange har ikke ordentlige digitale vaner, og forældrene har ikke blandet sig, i modsætning til hvad der gælder blandt de 11-årige, som ifølge skolebørnsundersøgelsen er begyndt at sove lidt mere,” siger Søren Østergaard.

Samtidig peger han på, at færre unge end tidligere har tætte voksne, de kan betro sig til.

”I en undersøgelse svarer de unge, at hvis de bare træffer rigtige valg, så skal de nok klare sig. Man føler et kæmpe individuelt ansvar for at lykkes, og det tynger,” siger Søren Østergaard.

Forskningsleder Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet ser også søvnproblemerne som et udtryk for stigende mental mistrivsel, samtidig med at mange unges liv er præget af et virvar af digitale informationer, som aldrig lukker.

”Verden er kommet tættere på og rykker i os hele tiden. Desuden forventes det i stigende grad, at unge tager styring over deres egen krop, udseende og uddannelse, og det presser mange,” siger Niels Ulrik Sørensen.

Han peger på, at det perfekte er blevet den norm, der stræbes efter i nogle ungdomsmiljøer.

”Søvnløshed handler ikke mindst om spekulationer. Rigtig mange unge spekulerer på, om de gør tingene godt. Stræben efter det perfekte kan skubbe til negative spiraler og tanker. Det spiller også ind, at der er øget pres for at gå den lige vej gennem uddannelsessystemet og klare sig godt på nærmest alle fronter i ungdomslivet,” mener Niels Ulrik Sørensen.

Han vurderer samtidig, at et skifte kan være på vej og henviser til, at Center for Ungdomsforskning i dag holder en jubilæumskonference, der er en hyldest til et uperfekte ungdomsliv.

”Der er voksende erkendelse af, at øget præstationspres og skærpede forventninger har store omkostninger,” siger han.