Hver tredje homoseksuelle nydansker har overvejet selvmord

Når nydanskere springer ud som homoseksuelle, oplever de vold, trusler og udstødelse fra familien, viser ny, omfattende undersøgelse

En tredjedel nydanske homoseksuelle overvejer selvmord. Og seks ud af ti nydanskere fortæller ikke deres forældre, at de er homoseksuelle, viser en ny undersøgelse. Modelfoto
En tredjedel nydanske homoseksuelle overvejer selvmord. Og seks ud af ti nydanskere fortæller ikke deres forældre, at de er homoseksuelle, viser en ny undersøgelse. Modelfoto. Foto: korionov - Fotolia.

Seks ud af ti nydanske homoseksuelle holder deres seksualitet skjult for deres forældre, og en tredjedel har overvejet at tage deres eget liv inden for det seneste år.

Mange nydanske homoseksuelle har i det hele taget et svært liv og trives dårligt rent psykisk, og problemerne opstår især blandt de nydanskere, der er vokset op i religiøse hjem eller i miljøer, hvor ære spiller en stor rolle.

Det viser en ny undersøgelse ”Nydanske LGBT-personers levevilkår” (LGBT er betegnelsen for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle), som analysefirmaet Als Research har gennemført for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Undersøgelsen, der består af en spørgeskemaundersøgelse blandt 3300 personer og dybdegående interviews med 50 personer, er den hidtil mest omfattende af sin art både herhjemme og internationalt.

”Det er nedtrykkende, at hver tredje LGBT-person med ikke-vestlig baggrund har overvejet selvmord inden for det seneste år. Blandt LGBT-personer er det i forvejen knap hver femte, der har overvejet selvmord. De meget høje tal viser, at deres psykiske trivsel er markant dårligere end blandt LGBT-personer med dansk baggrund. I vores interview gjorde det også indtryk, at mange vælger at holde deres seksualitet skjult af frygt for konsekvenserne ved åbenhed,” siger chefkonsulent Bjarke Følner fra Als Research, der har stået for undersøgelsen.

Undersøgelsen viser også, at hver ottende af de nydanske LGBT-personer har været udsat for vold fra familiemedlemmer på grund af deres seksualitet eller kønsidentitet, hver sjette føler sig overvåget, og næsten hver femte har været udsat for voldstrusler fra familien. Blandt danske homoseksuelle er der en procent, der oplever vold.

Studiet viser samtidig, at et flertal af nydanskere har tolerante holdninger til homoseksualitet, og at deres holdninger ligger tættere på europæernes end befolkningerne i deres oprindelseslande.

Et betydeligt mindretal har dog negative holdninger, og det gælder især i religiøse miljøer - ikke mindst blandt religiøse muslimer.

Her forbindes homoseksualitet i høj grad med synd og skam, og ifølge undersøgelsen kan det være med til at forklare, at nydanske homoseksuelle har væsentligt sværere levevilkår end andre homoseksuelle i Danmark.

For eksempel mener hver fjerde nydansker i undersøgelsen, at homoseksualitet helt eller delvist bør forbydes, mens omkring tre procent af den danske befolkning mener det samme.

43 procent af nydanskerne i undersøgelsen betragter homoseksualitet som unaturligt, og 22 procent mener, at homoseksualitet er en sygdom.

”De negative holdninger er især fremtrædende blandt de mest religiøse nydanskere. I undersøgelsen viser det sig også, at de nydanske LGBT-personer, som har det sværest og oftest udsættes for vold, i mange tilfælde er vokset op i familier, hvor religion og ære tillægges stor betydning.

Endelig fortæller flere af interviewpersonerne, at de i kortere eller længere perioder er blevet lagt på is af familien, når de springer ud,” siger Bjarke Følner.

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V) finder det bekymrende, at så mange nydanske homoseksuelle føler sig tvunget til at leve skjult med deres seksualitet og ligefrem udsættes for vold fra familien.

”Det viser mig, at visse etniske minoritetsmiljøer og religiøse grupper stadig ikke accepterer, at alle i Danmark har frihed til at være den, de er og til selv at vælge sin partner - uanset køn og seksualitet. Vi skal derfor blive ved med at flytte holdninger og udfordre tabuer om køn og seksualitet gennem viden og dialog,” lyder det fra ministeren i en pressemeddelelse.

Kristeligt Dagblad har kontaktet flere imamer for at få deres kommentar til undersøgelsens konklusioner om sammenhængen mellem religion og h0moseksualitet, men de har ikke ønsket at udtale sig.