Prøv avisen

"Hvis folk bliver fulde, er jeg den, der er gået"

Mohammed Al-Jeboury betegner sig selv som praktiserende muslim, og han drikker derfor ikke alkohol. Men han mener samtidig, at det er vigtigt, at unge nydanskere ikke bruger alkoholkulturen som et argument for at undgå socialt samvær med danskere. – Foto: Astrid Dalum.

Mohammed Al-Jeboury er ikke i tvivl om, at alkoholkulturen udelukker mange nydanskere fra at deltage i fester og socialt samvær

På en togtur mellem København og Esbjerg sad Mohammed Al-Jeboury ved siden af en ung mand, der drak adskillige øl, altimens han grinede og snakkede temmelig højt. På et tidspunkt kom han til at spilde en slat øl på Mohammeds bukser. Mohammed gav på en pæn måde udtryk for, at sidemanden gik over hans grænse, for han kan ikke tåle lugten af spiritus eller øl. Hans medpassager blev forundret, men holdt op med at drikke.

LÆS OGSÅ: Alkoholkultur udelukker nydanskere

For den 22-årige Mohammed Al-Jeboury er episoden i toget blot et eksempel på en dansk alkoholkultur, som, han mener, er gået over gevind. Mohammed Al-Jeboury rører ikke alkohol, fordi han er praktiserende muslim. Han understreger, at langtfra alle unge nydanskere har det på samme måde. Hans bekendtskabskreds tæller også ikke-praktiserende muslimer, der drikker alkohol og går i byen. Og der findes også mennesker med alkoholproblemer i muslimske familier, selvom det ofte er et tabu.

Jeg forventer ikke total afholdenhed af andre, men jeg kunne godt ønske en mere afdæmpet alkoholkultur. Som praktiserende muslim oplevede jeg det for eksempel som vanskeligt, da jeg gik på teknisk skole, og mange af samtalerne mellem mine klassekammerater handlede om weekendens fester, og hvor meget der var blevet drukket, siger Mohammed Al-Jeboury.

Han er overbevist om, at en del unge nydanskere oplever festkulturen og det høje forbrug af alkohol som en barriere for at deltage i socialt samvær med danskere.

LÆS OGSÅ: Flest klager over alkohol-reklamer mod børn

Den nyuddannede pædagogassistent, der taler med Esbjerg-dialekt, er søn af irakiske flygtninge og er født og opvokset i Danmark. Han bor i dag sammen med sin kone i det almennyttige boligbyggeri Kvaglund.

Jeg har altid gået meget ind for, at jeg som nydansker skal gøre alt for deltage aktivt i det danske samfund. Jeg har oprettet en spejdergruppe i Kvaglund og er aktiv i Socialdemokratiet, siger Mohammed Al-Jeboury, der er næstformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i Esbjerg, næstformand for Integrationsrådet i Esbjerg Kommune og sidste år blev valgt ind i Nydansk Ungdomsråd, som hører under Dansk Ungdoms Fællesråd.

Mohammed Al-Jeboury understreger, at han respekterer alkohol som en del af dansk kultur.

Når der bliver der stillet øl og vin på bordet til fester, er det helt o.k. Omvendt synes jeg ikke, at det er i orden, hvis der sættes øl på bordet under de seriøse møder, som jeg har oplevet det nogle gange. Hvis folk bliver fulde, er jeg den, der er gået. Det siger slet ikke mig noget, og jeg savner nærvær og interesse for hinanden i den måde at være sammen på, lyder det fra den unge esbjergenser, der selv elsker at arrangere små sammenkomster, hvor gæsterne mødes over sodavand, en tændt vandpibe og en skål slik.

På et tidspunkt var vi for eksempel tre unge nydanskere på en lejrtur, der tændte vandpiben. Så stødte der nogle danske unge til, og vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor vi virkelig fik talt sammen og udvekslet synspunkter. Den slags samvær er værdifuldt for mig, og jeg kan sagtens grine meget og have det sjovt uden alkohol, siger Mohammed Al-Jeboury.

Den unge vestjyde kunne godt ønske sig, at tekniske skoler og gymnasier med mange nydanske elever sørgede for, at i hvert fald en del af skolens fester var alkoholfrie.

Hvis en skole ønsker at være inkluderende, skal man tænke på, hvordan man inkluderer alle. Hvis der er en del nydanskere på skolen, bør der også laves nogle fester uden alkohol. Det handler om at have den rette indstilling. Hvis man på forhånd mener, at fester uden alkohol er kedelige, så bliver de kedelige. Omvendt kan man forestille sig, at sodavandsfester bliver sjove, hvis man indstiller sig på det.

Samtidig opfordrer han nydanske unge til ikke at lade alkoholkulturen være et argument for at undgå det sociale samvær med danskere.

Alkoholkulturen må ikke blive et argument for at undgå socialt samvær med danskere. Der er også danskere, som ikke drikker, og det kan sagtens lade sig gøre at have et socialt liv nydanskere og danskere sammen. Selv har jeg den regel, at drikkeriet skal foregå på en acceptabel måde, hvis jeg skal være til stede ved en fest.