Prøv avisen

Hvis forældre tager stilling til alkohol, drikker unge mindre

Marie Asserhøj, projektleder ved Sundhedsstyrelsen. – Foto: Sundhedsstyrelsen.

Danske unge er verdensmestre i druk, og i løbet af sommeren hælder de litervis af alkohol indenbords til en række festivaler. Forældre skal tage større ansvar, mener Marie Asserhøj, projektleder for Sundhedsstyrelsens netop lancerede kampagne Mere fest. Mindre druk

Marie Asserhøj, danske unge drikker meget hele året. Hvorfor sætte særligt ind om sommeren med kampagnen Mere fest. Mindre druk?

Sammen med interesseorganisationen Dansk Live og Roskilde Festival startede vi for nogle år siden en indsats mod euforiserende stoffer på festivaler, fordi undersøgelser viste, at der er en øget risiko for, at unge eksperimenterer med stoffer, når de fester og drikker alkohol. Men festivalerne så også et behov for en indsats over for de unges alkoholforbrug, fordi flere var af sted uden forældre. Festivalerne kom til kort i forhold til de helt unge, som forældrene satte af med en masse alkohol og så overlod det til festivalerne at håndtere det. Derfor vil vi med indsatsen også meget gerne have forældrene på banen.

LÆS OGSÅ: Drukferie er en moderne form for overgangsritual

Kampagnen kører på 6. år, og unge drikker sig stadig temmelig berusede på festivalerne. Virker kampagnen?

Vi måler ikke på, om de unge drikker mindre på festivalerne, men vi kan se, at vi har stor opbakning fra barpersonalet på festivalerne. Forældrene har vi selvsagt en udfordring i at nå, fordi de ikke er på festivalerne, men vi forsøger at nå dem gennem medierne, og vi har materiale liggende på Dansk Lives hjemmeside, så forhåbentlig kommer forældrene til at tale med deres unge om alkoholforbruget.

Men kan I se en forskel på de unges alkoholindtag på festivalerne?

Som sagt måler vi ikke på forbruget, men vi kan se, at festivalmedarbejderne har kendskab til kampagnen. Og vi tror på, at når festivalernes medarbejdere står ved en holdning om mindre druk, så vil de være bedre til at lade være med at udskænke alkohol til de helt unge.

Hvilken forskel kan forældrene gøre, når teenageren har pakket teltet og er taget på festival?

Forældrene kan tage en snak med den unge, inden han eller hun tager af sted. Man kan lave konkrete aftaler om et maksimalt antal genstande, at den unge ringer hjem hver dag, at man sender den unge af sted med drikkelse uden alkohol, og at man taler med de andre forældre, så vennerne har en ens linje. Vi kan se på undersøgelser, at hvis forældre tager afstand fra alkohol, har det en effekt på, hvor meget de unge drikker.

Risikerer forældrene ikke, at deres teenager drikker mere, hvis de siger du må ikke drikke?

Nej, og det er en af de myter, vi meget gerne vil til livs, for hvis forældre tager stilling til alkohol sammen med den unge, betyder det faktisk, at den unge drikker mindre også selvom han eller hun siger, at forældrene ikke skal blande sig. Den stiltiende accept har ingen positiv effekt.

Hvordan sikrer I, at kampagnen når ud til de forældre, som ikke taler med deres børn om alkohol?
Det er vores største udfordring, som vi hele tiden arbejder på at blive bedre til. Nogle festivaler lægger materiale på deres hjemmesider, og vi sender pressemeddelelser ud til lokalaviser. Mange forældre er desuden frivillige på festivalerne og bliver derfor orienteret om kampagnen gennem en medarbejdervideo. Vi håber på den måde, at forældrene lægger mærke til indsatsen. Vi havde som noget nyt i år udarbejdet materiale til forældremøder, som festivalerne kunne bruge i deres kontakt med lokale folkeskoler, men dette element blev desværre bremset af lærerlockouten.