Prøv avisen

Hvor mange slagtere går der på en DR-musikant?

At sammenligne fyringen af slagterimedarbejdere og nedlæggelsen af DR UnderholdningsOrkestret er ifølge Hanne Jørndrup, lektor og medieforsker på RUC, som ”at sammenligne højden på et tordenskrald og Runde-taarn”: Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

280 Danish Crown-medarbejdere blev i går fyret fra deres slagteri i Ringsted. Nyheden har ikke domineret nyhedsfladen det seneste døgn, hvorimod fyringen af 42 musikanter fra DR UnderholdningsOrkestret stjal nyhedsbilledet gennem længere tid. Medieforskere: De to sager kan ikke sammenlignes

I går blev 280 slagterimed-arbejdere fyret fra deres arbejdsplads på et Danish Crown-slagteri i Ringsted. Nyheden florerede i kort tid i toppen af de største avisers hjemmesider, men efterhånden som dagen skred frem, rullede historien længere og længere ned på hjemme-siderne og ud i mediebilledets glemsel.

Historien fra Ringsted er langtfra enestående: Siden 2005 har Danish Crown lukket 14 slagterier og fyret omkring 8000 medarbejdere i Danmark.

Til sammenligning fik det ikke så lidt opmærksomhed, da Danmarks Radio i efteråret bekendtgjorde, at de ville fyre 42 medarbejdere ved at nedlægge underholdningsorkestret.

Det førte til bred og massiv mediedækning og et politisk flertal, der pålagde kulturminister Marianne Jelved (R) at omstøde statsradiofoniens beslutning.

”Det var en helt urimelig stor opmærksomhed, det fik, i forhold til at det var 42 personer, der skulle afskediges. Hvad med de mange tusinde af vores medlemmer, der har mistet deres job,” spørger Ole Wehlast, der er forbundsformand i Fødevareforbundet NNF.

Ole Wehlast er generelt tilfreds med mediedækningen af slagterilukninger og - fyringer, men han savner den politisk bevågenhed, som mediedækningen af underholdningsorkestrets lukning skabte.

Men at sammenligne fyringen af slagterimedarbejdere og nedlæggelsen af DR UnderholdningsOrkestret er ifølge Hanne Jørndrup, lektor og medieforsker på RUC, som ”at sammenligne højden på et tordenskrald og Runde-taarn”:

”Nedlæggelsen af underholdningsorkestret bestod af en helt anden kulturpolitisk diskussion. De fleste af dem, der engagerede sig i debatten, gjorde det ud fra et synspunkt om, at man ville mangle orkestret og det kulturpolitiske tilbud, det udgjorde. Det var orkestret, og ikke de 42 arbejdspladser, man bekymrede sig om,” siger hun og tilføjer, at mange af slagterilukningerne i hendes optik har fået meget medieopmærksomhed:

”Da slagteriet på Bornholm var i fare for at blive lukket, fik det stor opmærksomhed. Det hænger også sammen med beliggenheden. Sagen kunne tales ind i en udkantshistorie. På den måde er det jo ikke altid antal fyringer i sig selv, men også hvad fyringerne kan kædes sammen med, der gør udslaget.”

Medieforsker og lektor ved Københavns Universitet Henrik Søndergaard mener heller ikke, at slagterifyringer nødvendigvis bliver dækket for lidt. Hvis det alligevel føles sådan, så kan det være, fordi at der ikke er noget nyt i historien om fyrede slagterimedarbejdere, og at nyheden derfor nedprioriteres i forhold til andet mere opsigtsvækkende stof.

”Over en lang tidsperiode har vi set den ene fyring efter den anden. Og når det er noget, der er sket før, så rapporteres det ikke med samme intensitet. Det kan sammenlignes med, at stort set alle flyulykker bliver dækket af medier, mens få bilulykker kommer på dagsordenen. Der bliver slået flere mennesker ihjel af biler end af fly, men det har ikke samme nyhedsinteresse, da det sker hver eneste dag,” siger Henrik Søndergaard.

Derudover mener Henrik Søndergaard, at sagen om underholdningsorkestret fik ekstra meget opmærksomhed, fordi det er noget, som har med journalisters egen virkelighed at gøre:

”Medierne har en tendens til at dække deres egne forhold uproportionelt meget. Hvis I fyrer fem medarbejdere, kunne det sådan set også godt komme i aviserne, mens fem fyrede medarbejdere andre steder i Danmark ville gå ubemærket hen. Det er svært at undgå, og jeg tror ikke nødvendigvis, at det er specielt problematisk - kun hvis det skubber andre mere væsentlige ting ud,” mener han.

Fyringerne på Danish Crown i Ringsted sker for at ”tilpasse kapaciteten” på slagteriet til en ny virkelighed, hvor flere og flere levende svin bliver kørt ud af landet for at blive slagtet andre steder i Europa.

Andre læser lige nu