Prøv avisen

Hvorfor hedder det op ad bakke når det går nedad?

Hvorfor hedder det ”op ad bakke” – når det går nedad?

Tvetydigt En læser undrer sig over, at udtrykket op ad bakke bruges negativt. For det er jo ikke sjovere, at tingene går ned ad bakke

Det danske sprog rummer mange modsætninger. Ét af dem er, når noget virkelig er op ad bakke. Det må vel betyde, at nu går det sørme fremad, skriver Kristeligt Dagblad-læser Jette Rytke. Alligevel hører hun ofte udtrykket brugt i den modsatte betydning, og forvirringen er total.

For vendingen ned ad bakke er en langt ældre og mere sprogligt etableret måde at beskrive, når noget går i den forkerte retning (med mindre, altså, at man gerne VIL ned ad bakken). Udtrykket op ad bakke er i Ordbog over det danske Sprog ligefrem nævnt som den positive modsætning til ned ad bakke. Det går for eksempel raskt op ad bakke for Abel, hvilket bruges som udtryk for forøgelse af kræfter eller velstand.

Når udtrykket har skiftet mening, skyldes det formentlig, at alle, der har cyklet op ad en stejl bakke, ved, hvor slidsomt det kan være, forklarer Jørgen Nørby Jensen fra Dansk Sprognævn. Der kan også være tale om afsmitning fra det engelske sprog, hvor adjektivet uphill bruges om noget, der er besværligt eller anstrengende. Og derfor er vi havnet i en situation, hvor både op ad bakke og ned ad bakke betyder det samme, hvilket kan virke paradoksalt ikke mindst fordi op som regel er forbundet med noget positivt, (eksempelvis opstemt), mens ned typisk står for noget negativt (eks. nedtrykt). Ikke desto mindre viser en optælling af udtrykkets brug i medierne fra en enkelt uge, at der var 32 forekomster af op ad bakke, hvoraf de 32 var i den overførte, negative betydning. I resten af tilfældene var der tale om, at nogen faktisk skulle op ad en bakke.

henriksen@kristeligt-dagblad.dk