Prøv avisen

Seks stemmer: Det bør vi bevare, og det bør udvikles

Øverst fra venstre: Vincent F. Hendricks, Merete Pryds Helle og Ove Korsgaard. Nederst fra venstre: Steen Skovsgaard, Sophie Løhde og Peter Høngaard Andersen. Fotos: Mie Eskestad/Ritzau foto, Mads Nissen/Ritzau foto, privatfoto, Casper Dalhoff/Ritzau foto, Jens Dresling/Ritzau foto og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I de seneste uger har Kristeligt Dagblad i serien Vedligeholderne sat fokus på balancen mellem udvikling og fastholdelse. Men hvad bør bevares, og hvad bør udvikles? Seks vidt forskellige stemmer giver her et bud

Vincent F. Hendricks, professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Informations- og Boblestudier ved Københavns Universitet.

Hvad skal vi bevare i et samfund, der hele tiden er under udvikling?

På engelsk har man et ordsprog, der lyder: ”Hvis det ikke er i stykker, så lad være med at reparere det.” (If it ain’t broken, don’t fix it.) Når vi ikke laver om på Grundloven, og de i USA ikke laver om på den amerikanske forfatning, er det, fordi de aftaler fungerer og er robuste. Og vi skal værne om det, der er robust nok til at holde på tværs af generationer.

Hvordan kan vi bedst udvikle os derfra, hvor vi står nu?

Jeg har stor respekt for innovation, hvis vi bruger det til at løse nogle af store udfordringer, vi står over for i verden. Et bud lige nu kunne være klimakrisen og migrations- og flygtningespørgsmålet. Her er det nødvendigt at være innovative. Men dermed mener jeg også, at innovation opstår som et svar på en udfordring eller som en reaktion på noget. Jeg er jo ikke innovativ, fordi jeg begynder at gå med butterfly, mens alle andre går med slips. For mig handler innovation især om to ting: Om at præsentere noget med bid og værdi for menneskeheden og om at overraske.

Merete Pryds Helle, forfatter og modtager af De Gyldne Laurbær 2016 for romanen ”Folkets Skønhed”.

Hvad skal vi bevare i et samfund, der hele tiden er under udvikling?

Samfundet skal først og fremmest bevare idéen om, at vi er et samfund. Vi skal bevare fællesskabet, og som forfatter er det jo fristende at sige, at det gør vi for eksempel ved at læse god litteratur. Men det handler om mere end det. Vi skal bevare den enkeltes følelse af at have en plads i samfundet.

Hvordan kan vi bedst udvikle os derfra, hvor vi står nu?

Vi skal turde tænke mere radikalt! Mens kloge mennesker konstant sørger for nye teknologiske og digitale landvindinger, følger samfundet ikke rigtigt med. Hvorfor bruger vi ikke computerprogrammer, der kan fremskrive politiske forslags langsigtede konsekvenser? Hvorfor er vi stadig slaver af et lønsystem, der slet ikke passer til den fleksibilitet, de fleste af os udviser i vores arbejdsliv? Hvorfor udnytter vi ikke de digitale muligheder til at opfylde ældres og kontanthjælpsmodtageres individuelle behov? Hvis vi skal udvikle os bedre, skal vi i højere grad omfavne innovationen til det fælles bedste.

Ove Korsgaard, professor emeritus ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.

Hvad skal vi bevare i et samfund, der hele tiden er under udvikling?

Som mange andre er jeg chokeret over, at det er lykkedes Donald Trump at blive præsident i USA ved at bruge løgnen som middel. Forholdet mellem sandhed og løgn er i skred, og derfor skal opdragelsen ikke mindst vedligeholde evnen til at skelne mellem de to ting. Vi skal bevare en række klassiske dyder og give dem videre til vores børn. De skal for eksempel lære at søge sandheden, at være samvittighedsfulde, at være mådeholdne, udvise viljestyrke og have selvtillid.

Hvordan kan vi bedst udvikle os derfra, hvor vi står nu?

Vi kan bedst udvikle den opvoksende generation ved at gentænke og restaurere en række af de klassiske dyder, der er gledet ud til fordel for fokus på kompetencer. Når forældre i dag vil betale for at sende deres teenagere på efterskole, sker det først og fremmest for at udvikle deres menneskelige egenskaber. De unge skal lære at indgå i et fællesskab. De skal opnå en række dyder, det kan være svært for en familie at stå fast på, selvom de gerne vil, fordi tidsånden og skolesystemet ikke nødvendigvis bakker op.

Steen Skovsgaard, biskop over Lolland-Falsters Stift.

Hvad skal vi bevare i et samfund, der hele tiden er under udvikling?

En af Jesu lignelser handler om en rig bonde, der samler et stort forråd for så at læne sig tilbage og sige: Godt, nu skal jeg ikke arbejde mere, men blot opbevare det, jeg har. Jesus viser her sine disciple, at det ikke nytter at bygge en mur om det, man har opnået. Sådan er det i alle forhold, der har med mennesker at gøre. Hvis kirken skal bevare sin eksistensberettigelse, kræver det udadvendt arbejde med mission, undervisning og diakoni. Man bevarer sin kerne ved at sætte sig selv og sit budskab i spil.

Hvordan kan vi bedst udvikle os derfra, hvor vi står nu?

For nogle år siden lavede vi et slogan til Lolland-Falsters Stift. Det lød: ”Fra fordybelse kommer fornyelse”. God udvikling er, når vi fornyer os gennem fordybelse. Som præster skal vi kigge tilbage i teksterne for at forstå det kristne budskab endnu bedre. På den måde styrker vi kirkens rødder. Derfor er god udvikling og bevaring to sider af samme sag. Alt liv og alt levende bevares gennem fornyelse, men fornyelsen skal bygge på fordybelse.

Sophie Løhde (V), minister for offentlig innovation.

Hvad skal vi bevare i et samfund, der hele tiden er under udvikling?

Vi har et ansvar for at forandre for at forbedre. God innovation er, når vi udvikler nye måder at gøre tingene på og ikke mindst får dem omsat i praksis efterfølgende. For mig er vedligeholdelse og innovation ikke modsætninger. Et godt eksempel på god innovation er den sygeplejerske, der for et halvt år siden vandt Den Gyldne Skalpel, som sundhedsmagasinet Dagens Medicin uddeler. Med projektet ”Hjemmekemo” udviklede hun en rygsæk med udstyr, så kræftpatienter kan få en del af deres behandling hjemme og dermed føle sig mere som menneske, og ikke kun som patient, under sin sygdom.

Hvad er god innovation?

Innovation er ikke noget, man kan få pr. efterkrav eller på kommando. Vi kan ikke bare vedtage en lov i Folketinget om, at vi skal være innovative og så blive det. De bedste løsninger til at forbedre den offentlige sektor finder vi, når hverdagens eksperter, der kender borgernes behov, er med til at udvikle dem.

Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden og adjungeret professor ved CBS.

Hvad skal vi bevare i et samfund, der hele tiden er under udvikling?

Udfordringen ved al innovation er, at man er nødt til at kigge på, om den eller de brugere, der skal anvende den nye løsning, er klar til at tage imod den. Hvis du eksempelvis som firma er interesseret i at sælge en cykel med to størrelser hjul, bør du som første træk undersøge, om kunderne er klar til at betale ekstra for det. Vi må gøre en ekstra indsats for at forklare dem, der ikke er så forandringsvillige, hvordan ændringerne kan hjælpe dem. I mine øjne er et pragteksemplar af en innovation GPS’en. Den løste et stort problem med at finde vej på en enkel og tilgængelig måde.

Hvad er god innovation?

For mig er innovation og vedligehold to modsætninger. Vedligehold er, når man bevarer noget uden at ændre det til det værre eller bedre. Innovation er, når man ændrer noget til det bedre. Min definition på innovation er at skabe en gevinst, en bruger er villig til at betale for eller som det offentlige kan forbedre en proces ved.