Ikke kun et storby-problem: SF vil styrke den sociale indsats på landet

Hjælpen til de mest udsatte i mindre samfund halter. Det mener SF, der vil forbedre sociale tilbud og retshjælp uden for de store byer. Forslaget får positiv modtagelse af flere andre partier

"De sociale problemer er meget synlige i de store byer, mens udsatheden i mindre samfund er mere skjult," siger Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), som vil være med til at styrke den sociale indsats i hele landet.
"De sociale problemer er meget synlige i de store byer, mens udsatheden i mindre samfund er mere skjult," siger Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), som vil være med til at styrke den sociale indsats i hele landet. . Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix.

Sociale problemer forbindes ofte med storbyer. Men der er også socialt udsatte i Klemensker på Bornholm og i Nysted på Lolland-Falster. Kristeligt Dagblad har i en række artikler beskrevet, hvordan landdistrikterne og nogle provinsbyer i disse år får flere hjemløse hjemløse og flere tilflyttere med sociale problemer. Samtidig bor nogle af de mest udsatte børnefamilier og enlige ind i sundhedsskadelige huse.

SF mener, at de sociale problemer i provinsen kalder på politisk handling. Partiet har udarbejdet et udspil med forslag til, hvordan der kan tages fat om problemerne. Desuden har partiet netop fået politisk opbakning fra Folketingets udvalg for landdistrikter og øer til en høring om, hvordan de stigende sociale problemer på landet og i provinsbyer kan afhjælpes.

"De sociale problemer er meget synlige i de store byer, mens udsatheden i mindre samfund er mere skjult. Jeg har selv besøgt Skjern og Ribe sammen KFUM’s Sociale Arbejdes Social Drive Out. Da Ribes eneste værested blev nedlagt, forsvandt behovet ikke. Efter lukningen åbnede KFUM åbnede en ny social café, og efter to måneder var der 20-25 brugere,” fortæller Karina Lorentzen Dehnhardt, der er formand for Folketingets Landdistriktsudvalg og desuden landdistriktsordfører og retsordfører for SF.

SF vil som en start have afsat fem millioner kroner om året til et særligt landdistriktstilskud, der skal sikre, at sociale tilbud i mindre samfund placeres i en rimelig afstand af brugerne. Desuden vil partiet have bevilget 10 millioner kroner om året til en mobil retshjælp. 

Derudover skal den kommunale udligningsreform give bedre kompensation til kommuner med en høj andel af førtidspensionister som for eksempel Lolland. Her modtager hver ottende borger mellem 17 og 64 år ifølge SF førtidspension, mens det gælder hver 20. borger på landsplan. 

”I de små samfund er der længere mellem tilbuddene, når man er stofmisbruger, hjemløs eller har brug for et værested,” siger Karina Lorentzen Dehnhardt, der også mener, at en styrkelse af retshjælpen er helt afgørende.

 ”I byerne kan borgere få retshjælp, men det er ofte meget sværere i mindre samfund. Nogle får derfor ikke søgt den rigtige hjælp, og de magter måske heller ikke at klage til Ankestyrelsen over en afgørelse,” lyder det fra Karina Lorentzen Dehnhardt.

Dansk Folkepartis kommunalordfører Jens Henrik Thulesen Dahl er enig i, at de sociale problemer i mindre kommuner kræver politisk handling. Han hæfter sig specielt ved, at nogle af de mest udsatte børn ifølge en rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) vokser op i sundhedsskadelige boliger.

”Det er en god idé med en høring, hvor kommunerne kan byde ind med løsninger. Samtidig mener vi, at langt flere dårlige huse skal rives ned, så det ikke er muligt at leje dem ud,” lyder det fra Jens Henrik Thulesen Dahl.

Også Socialdemokratiet og Enhedslisten er åbne over for at drøfte SF's ideer:

"Det er fint at få en drøftelse af situationen. Hvis det er rigtigt, at nogle lever i en skjult udsathed, så er det vigtigt at tage fat på," siger Socialdemokratiets landdistriktsordfører Lennart Damsbo-Andersen.

Enhedslistens landdistriktsordfører, Henning Hyllested, vil gerne diskutere muligheden for at målrette puljer til sociale problemer i små samfund.

Venstres landdistriktsordfører, Peter Juel-Jensen, anerkender de sociale udfordringer på landet, men tror ikke, at eksempelvis mobile sociale teams er svaret på problemerne.

”Landdistrikterne skal ikke have særbehandling. Der skal være den samme hjælp alle steder i Danmark, og det bør være kommunerne, der løser sociale problemer,” siger Peter Juel-Jensen.

Han mener, at der bør iværksættes en undersøgelse af, hvorfor så relativt mange i landdistrikterne er på overførselsindkomst.

”For nogle år siden var der en social eksport af blandt andet kontanthjælpsmodtagere, der af storbykommuner blev sendt til mindre kommuner uden, at pengene fulgte med. Vi bør undersøge, om det fortsat er tilfældet,” lyder det fra Peter Juel-Jensen.