Teenagepiger kan få depression af ikke at røre sig

Teenagepiger kan øge risikoen for at få depression, angst og stress i voksenlivet med mere end 40 procent, hvis de ikke er fysisk aktive i teenageårene, viser forskning. Det ses også, at piger er mere udsatte for at udvikle depression end drenge

Flere piger end drenge reducerer deres fysiske aktivitetsniveau fra 15- til 18-års- alderen. Det kan øge deres risiko for udvikling af depression og angst med mere end 40 procent, når de bliver 20-21 år. Modelfoto.
Flere piger end drenge reducerer deres fysiske aktivitetsniveau fra 15- til 18-års- alderen. Det kan øge deres risiko for udvikling af depression og angst med mere end 40 procent, når de bliver 20-21 år. Modelfoto. .

Teenagere bør vælge fodboldbanen frem for sofaen, hvis de vil forebygge psykiske problemer senere i livet.

Det viser forskning fra Arbejdsmedicinsk Klinik under Regionshospitalet Herning, hvor man har undersøgt sammenhængen mellem fysisk inaktivitet i teenageårene og udvikling af depressive symptomer i de tidlige voksenår.

Motion har en forebyggende effekt på depression

1589 unge deltog i undersøgelsen, som bør være et opråb til både teenagere og forældre om vigtigheden af motion i hverdagen, hvis man vil undgå depression senere i livet,fortæller kandidat i sundhedsvidenskab Per Høgh Poulsen, projektleder og ansat i et ph.d.- forløb ved Arbejdsmedicinsk Klinik:

”Flere studier har undersøgt, om motion kan have en gavnlig effekt på depressive symptomer blandt unge mennesker. Men at motion kan have en forebyggende effekt, mener jeg ikke i samme grad, er belyst før i en dansk kontekst. Vi har i mange år været fokuseret på at få unge til at røre sig med det fokus at forebygge overvægt. Vores undersøgelse viser, at motion også bør være en del af den forebyggende indsats mod psykiske problemer,” lyder det fra Per Høgh Poulsen.

Piger er mere udsatte for at udvikle depressive symptomer end drenge

Han påpeger desuden, at særligt pigerne i undersøgelsen risikerede at udvikle depressive symptomer. Flere piger end drenge reducerer nemlig deres fysiske aktivitetsniveau fra 15- til 18-års- alderen. Det kan øge deres risiko for udvikling af dårligt psykisk helbred med mere end 40 procent, når de bliver 20-21 år, forklarer forskeren.

At piger er mere udsatte end drenge for at udvikle depression er ikke overraskende, lyder det fra depressionsforsker, professor og overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup, Poul Videbech.

”Piger er generelt mere følsomme over for stress, angst og depression, end drenge er, hvilket der kan være mange årsager til. For eksempel svinger østrogenniveauet meget hos den enkelte pige eller kvinde, og da forskning tyder på, at østrogen beskytter mod forskellige psykiske sygdomme, så er pigerne mere modtagelige over for disse, når østrogenniveauet er lavt,” siger .

Undersøgelsen understreger forholdet mellem sjæl og legeme

Poul Videbechfremhæver dog samtidig den nye undersøgelse som både interessant og vigtig:

”I et overordnet perspektiv peger den på, hvordan sjæl og legeme hænger sammen. At kroppen har betydning for vores psyke er en vigtig pointe,” siger Poul Videbech og fortsætter:

”Det er absolut også interessant, at man har fundet en så tydelig sammenhæng mellem fysisk inaktivitet og senere udvikling af symptomer på psykisk lidelse. Årsagen bag bør undersøges nærmere, men umiddelbart mener jeg, det kan skyldes flere ting. For det første ved man, at når man motionerer, er det gavnligt for hjernen, fordi det påvirker de områder i hjernen, som har med angst og depression at gøre, positivt. For det andet kan motion også betyde, at den unge er i bedre form, og vi ved, at hvis man har tendens til overvægt, så har man også tendens til depressioner. Det kan hænge sammen med, at man typisk har et bedre selvværd, når man er i form. Ligesom for meget fedtvæv i kroppen påvirker hjernen uheldigt, så man er mere tilbøjelig til at få depression.”

Knud Kristensen, formand for Sind, der er landsforening for psykisk syge og pårørende, mener også, at undersøgelsen bør mane til eftertanke:

”Hos Sind mener vi ikke, vi skal gå rundt og diagnosticere børn og unge, 10 år før de udvikler en lidelse. Men motion er jo gavnligt på mange måder og har ingen bivirkninger. Det er for mig at se oplagt for kommunerne at se nærmere på, for de har i forvejen den tætte kontakt til både børn og unge i daginstitutioner og skoler. De psykiske lidelser er der slet ikke nok fokus på, og jo mere vi kan gøre for at forebygge dem, des bedre,” lyder det fra Knud Kristensen.