Indgreb mod muslimske skoler vil også lukke andre friskoler

Socialdemokratiet ønsker at lukke muslimske friskoler ved at fjerne statstilskuddet fra friskoler, hvor elevflertallet har udenlandsk baggrund. Forslaget vil imidlertid også ramme andre skoler

Uden statstilskud vil hovedparten af de muslimske friskoler i Danmark med stor sandsynlighed lukke. Men det socialdemokratiske forslag vil også rive en række andre skoler med sig i faldet, herunder den kristne Svanevej Privatskole på Nørrebro i København. Arkivfoto
Uden statstilskud vil hovedparten af de muslimske friskoler i Danmark med stor sandsynlighed lukke. Men det socialdemokratiske forslag vil også rive en række andre skoler med sig i faldet, herunder den kristne Svanevej Privatskole på Nørrebro i København. Arkivfoto Foto: NILS LUND PEDERSEN/ritzau

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, lagde i fredags ikke skjul på, hvorfor hendes parti ønsker at tage statstilskuddet fra de frie grundskoler, som har en andel af elever med udenlandsk baggrund på over 50 procent.

”Når vi lægger forslaget frem, så er det med et ønske om at lukke de muslimske friskoler,” sagde den socialdemokratiske statsministerkandidat til dagbladet BT.

Uden statstilskud vil hovedparten af de muslimske friskoler i Danmark med stor sandsynlighed lukke. Men det socialdemokratiske forslag vil også rive en række andre skoler med sig i faldet, herunder den kristne Svanevej Privatskole på Nørrebro i København.

”Hvis forslaget skulle blive lov, ville det betyde, at en dansk, 94 år gammel friskole, som er grundlagt af adventistkirken og fortsat bygger på kristne grundværdier, måtte lukke. Med det elevgrundlag, vi har i det københavnske nordvestkvarter, er det utænkeligt, at vi ville kunne klare os som ren betalingsskole,” siger skoleleder Jakob Callesen.

Svanevej Privatskoles elever består i vid udstrækning af børn fra de østeuropæiske lande og Mellemøsten. Cirka 20 procent af eleverne er muslimer, som godt kan leve med at gå på en skole med kristen morgensang og bordbøn.

”Vi forsøger at drive friskole som i gamle dage,” siger Jakob Callesen.

Ifølge en opgørelse fra Undervisningsministeriet over skoleåret 2015-16 har Svanevej Privatskole kun 47 procent elever med Danmark som herkomstland. Dermed er skolen en af i alt 38 frie grundskoler, hvor under halvdelen efter denne definition er danske. Dette skal ses i forhold til, at Dansk Friskoleforening opgør antallet af muslimske friskoler i Danmark til 26. En håndfuld af de 38 skoler er dog internationale skoler med et stort antal elever, der er i Danmark midlertidigt, og disse skoler vil Socialdemokratiet fritage for kravet.

Derimod er der ingen planer om at fritage de privatskoler, hvis elevflertal har udenlandsk herkomst, men hvis værdigrundlag intet har med islam at gøre. For eksempel nordsjællandske Hillerød Privatskole, hvor viceskoleleder Jørgen Skaastrup betegner udspillet som ”et rigtig grimt forslag”.

”Hvis man vil gå ind og lave sådan en etnisk vurdering, jo, så vil vi også blive ramt. Vi har en fordom rettet imod os: Enten er vi en muslimsk skole, eller også er vi en tyrkisk skole, og i vores egen selvopfattelse er vi en ganske almindelig dansk privatskole. Når vi har den elevsammensætning, vi har, er det, fordi der for en 10-11 år siden var nogle mennesker, der tilfældigvis var af tyrkisk herkomst, som ikke rigtig syntes, at deres børn blev set nok i folkeskolen, og så lavede de deres egen skole,” siger viceskolelederen, der betegner skolens værdigrundlag som ”opdragelse til demokrati og folkestyre og almen dannelse”.

Det er ikke Socialdemokratiets opfattelse, at friskoleforslaget er diskriminerende. Til det spørgsmål hersker der divergerende opfattelser, men forslaget har endnu ikke gennemgået en juridisk vurdering af regeringens embedsmænd. I foråret vurderede Undervisningsministeriet dog på forespørgsel fra Dansk Folkeparti, at det ville stride mod Grundlovens paragraf 70 at ændre friskoleloven, således at friskoler, der modtog statslige tilskud, kun måtte have højest 25 procent af elevmassen fra en anden bestemt etnicitet end dansk. Ifølge Undervisningsministeriet ville det nemlig ”fremstå som diskrimination på baggrund af (…) afstamning uden et anerkendelsesværdigt formål”.

Ifølge Danmarks Private Skolers formand, Karsten Suhr, vil det socialdemokratiske forslag ikke alene føre til lukning af en håndfuld private skoler, som intet har med muslimske friskoler at gøre. Det er ifølge formanden også overflødigt i forhold til at sikre, at alle elever i Danmark får undervisning ud fra et dansk værdigrundlag.

”For os bør det væsentlige ikke være en statistik over elevernes etnicitet, men om skolerne lever op til loven, både i forhold til de faglige krav og til at opdrage til dansk demokrati og folkestyre. Før var det især fagligheden, tilsynet så på, men med den nye tilsynsbekendtgørelse har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fået alle redskaberne til i praksis at kunne lukke de skoler, som ikke opdrager til demokrati, ved at fratage dem statstilskuddet,” siger Karsten Suhr.

I en sms udtaler Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Dan Jørgensen, at ”det her forslag skal først og fremmest afhjælpe de problemer, vi ser på muslimske friskoler”.

”Men vi mener sådan set, at elever på alle friskoler har godt af, at der er en blandet elevsammensætning. Udenlandske elever integreres bedst, hvis de har danske skolekammerater,” skriver Dan Jørgensen.