Prøv avisen

Indvandrerdrenges misbrug ude af kontrol

Tendensen ses også på gadeplan af misbrugsekspert Khaled Miari fra Vollsmose, der har konstateret "et boom" af drenge med irakisk baggrund i hashmiljøerne. -

Hashmisbrug er et udbredt problem i indvandrerghettoer i København, Odense og Århus, viser ny rapport. Et boom i antallet af unge irakiske hashmisbrugere får ekspert til at slå alarm

Hashmisbrug udgør et betydeligt problem i nogle af landets største indvandrermiljøer. Det fremgår af rapporten Konflikter i boligområder, der netop er offentliggjort af Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet. Heri fortæller en række lokalbetjente og områdeledere fra Gellerupparken ved Århus, Vollsmose ved Odense og AKB Lundtoftegade på Nørrebro i København, at "forekomsten og brugen af hash er det største problem" i deres boligområde.

Hashmisbruget blandt indvandrere har været i kraftig vækst de seneste år, bekræfter Jacob Als Thomsen, direktør i Als Reseach, der netop har afsluttet et tre-årigt forskningsprojekt om misbrug blandt etniske minoriteter.

Tendensen ses også på gadeplan af misbrugsekspert Khaled Miari fra Vollsmose, der har konstateret "et boom" af drenge med irakisk baggrund i hashmiljøerne.

Vi oplever en bølge af misbrugsproblemer blandt irakiske efterkommere. Det ligner en gentagelse af de misbrugsproblemer, som vi har set blandt palæstinensiske efterkommere, og som stadig udgør et stort samfundsproblem. Det er en meget bekymrende udvikling, siger Khaled Miari, der i 10 år har arbejdet med misbrugsproblemer blandt etniske minoriteter flere steder i landet og nu er ansat som misbrugskonsulent i Odense Kommune.

Konsekvensen af hashmisbruget er ifølge Khaled Miari, at en stor gruppe irakiske efterkommere hægtes af samfundet, inden de kommer i nærheden af uddannelse, job, parforhold og bolig. Samfundet må styrke ind-satsen markant for at forebygge hashmisbrug blandt etniske minoriteter, hvis udviklingen skal vendes, mener han.

Indvandrerdrenge helt ned til 12-13 års alderen hænger i trappeopgange, kældre, lejligheder og biler, hvor de i mindre grupper ryger hashen. De hårdest misbrugsramte går rundt i boligområderne med en joint i hånden og et sløret blik. Disse drenge har ifølge Khaled Miari mistet både selvtilliden, værdigheden og troen på at kunne komme videre i samfundet. Deres mødre har tabt kontrollen og føler sig underlegne og uden argumenter i diskussionerne.

Mødrene skriger efter hjælp til at styre deres sønner, siger Khaled Miari og fortæller, at mødrene typisk henvender sig efter problemer med deres ældste søn og nu håber at få redskaber til at holde deres yngre sønner væk fra misbrug.

I Københavns Kommune mener Unna Madsen, der er leder af ungetilbuddet U-turn, at hashmisbruget blandt indvandrerdrenge bliver en stor udfordring de kommende år.

Vi har et gevaldigt problem, og desværre har vi ikke hånd om det endnu, siger hun og fortsætter:

Men det bliver ikke nemt. For modsat misbrugere med dansk baggrund så er indvandrere langt mindre tilbøjelige til at søge behandling.

hall@kristeligt-dagblad.dk

Tendensen ses også på gadeplan af misbrugsekspert Khaled Miari fra Vollsmose, der har konstateret "et boom" af drenge med irakisk baggrund i hashmiljøerne. -