Prøv avisen

Indvandrere bliver lige så ofte skilt som danskere

For 20 år siden var det næsten uhørt med skilsmisser i tyrkiske familier herhjemme. Det har ændret sig

Ægteskabet skal holde, koste hvad det vil. Det var normen blandt tyrkiske gæstearbejdere i 1970'erne og 1980'erne. Men i løbet af den seneste snes år er der sket en revolution i mange tyrkiske familier.

Skilsmisser er blevet tre- fire gange så almindelige, som de var for 20 år siden, og dermed bliver tyrkiske indvandrere skilt næsten lige så ofte som etniske danskere, skriver Kristeligt Dagblad.

Det fremgår af en ny undersøgelse af herboende tyrkeres skilsmissemønster fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Der bor godt 60.000 tyrkiske indvandrere og efterkommere i Danmark, og tyrkerne er dermed den største nydanske minoritet.

- Tallene viser, at der er sket store forandringer i de etniske minoritetsfamilier med tyrkisk baggrund. For 20 år siden blev familierne sammen næsten uanset hvad, og skilsmisser var sjældne og stigmatiserende, siger seniorforsker Anika Liversage fra SFI.

Opgørelsen har taget afsæt i de godt 11.680 tyrkiske par, der blev gift fra 1981 til 2007. I den periode gik 2460 af disse par fra hinanden.

Opgøres antallet af skilsmisser i forhold til antallet af bestående ægteskaber, så lå skilsmisseraten i 1980'erne på omkring tre procent for de tyrkiske ægtepar.

20 år senere er skilsmissehyppigheden vokset til at være omkring 12 procent, hvilket er meget tæt på det danske niveau.

- I nogle af ægteskaberne har ægtefællerne næsten ikke kendt hinanden, før de blev gift, og de fortæller, at de oplevede ægteskabet som en stor fejltagelse, siger Anika Liversage til Kristeligt Dagblad.

Hun mener, at personer, der bliver skilt i Danmark, ofte kan klare sig bedre her, end hvis skilsmissen var foregået i Tyrkiet.

- Man kan få mulighed for at tage en uddannelse eller få økonomisk hjælp. Begge dele betyder, at ægteskaberne lettere kommer i farezonen, siger Anika Liversage.

Integrationskonsulent Esma Birdi, der selv brød ud af et arrangeret ægteskab, kan sagtens genkende mønstret.

- Der bliver flere skilsmisser, fordi tyrkiske indvandrere har en lang anciennitet i Danmark, og familierne bliver påvirkede af det danske samfund. Det accepteres i højere grad end tidligere, at ægtefæller går fra hinanden, siger Esma Birdi.