Indvandrere bryder oftere social arv end etniske danskere

Nydanskere har stort fokus på uddannelse, og det betyder, at de ofte bryder den sociale arv, siger analytiker.

Blandt indvandrere og efterkommere med ikkevestlig indvandrerbaggrund er andelen af mønsterbrydere nu højere end blandt unge af dansk herkomst.

Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), skriver Kristeligt Dagblad.

- Vi ser, at langt flere efterkommere og indvandrere bryder den sociale arv - de får en uddannelse, selv om deres forældre måske ikke har nogen uddannelse.

- Vi ved, at uddannelse betyder rigtig meget for ens videre karrieremuligheder. Og det er i høj grad noget, som nydanskere har fokus på, og det ser vi bryde igennem i de her år, siger Troels Lund Jensen, analytiker hos AE, til Ritzau.

AE's analyse har kortlagt forældrebaggrund og uddannelsesvalg blandt 68.600 25-årige, hvoraf 6300 er indvandrere og efterkommere.

Den viser også, at der generelt er flere unge med ufaglærte forældre, som i dag får en uddannelse.

Knap hver tredje af de unge nydanskere i analysen har ufaglærte forældre, men det gælder hver tiende ung med dansk baggrund.

Ifølge analysen er det især unge indvandrerkvinder, der bærer udviklingen. Knap tre ud af fire kvindelige indvandrere og efterkommere bliver mønsterbrydere.

Det gælder knap to ud af tre kvinder af dansk herkomst.

Generelt bryder unge kvinder i højere grad den sociale arv. Lidt over halvdelen af de unge mænd bliver mønsterbrydere - uanset herkomst.

Ifølge Jens-Peter Thomsen, seniorforsker hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), kan den store forskel mellem piger og drenge hænge sammen med opdragelsen.

- Lidt firkantet sagt bliver pigerne opdraget til at være samvittighedsfulde og tage ansvar, og det giver dem en fordel i uddannelsessystemet, mens nogle drenge bliver ramt af, at de i højere grad får lov at passe sig selv, siger han til Kristeligt Dagblad.

/ritzau/