Indvandrere og efterkommere koster 28 milliarder årligt

Flere asylansøgere skal i beskæftigelse, da de trækker på de offentlige finanser, mener finansministeren.

Indvandrere og efterkommere er samlet set en omkostning for de offentlige finanser på 28 milliarder kroner årligt.

Det viser en ny analyse af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser, som Finansministeriet har gennemført.

- Vi får en direkte økonomisk gevinst af de udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde.

- Desværre kommer rigtig mange ikke med det formål, men som asylansøgere med mere. Den gruppe har meget lav beskæftigelse. Det er ekstremt dyrt for den offentlige økonomi, siger finansminister Kristian Jensen (V) i en pressemeddelelse.

- Derfor skal vi have ændret balancen, så flere udlændinge er en del af arbejdsmarkedet frem for at være på overførselsindkomst, siger han.

Det samlede nettobidrag for indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er positivt og udgør knap 5 milliarder kroner. Den samlede nettoudgift for indvandrere fra ikkevestlige lande og deres efterkommere er derimod 33 milliarder kroner.

Det skal dog bemærkes, at en stor del af udgifterne til indvandreres efterkommere skyldes, at mere end 80 procent af disse er under 25 år og derfor ikke i den traditionelt skattebetalende alder.

Analysen er lavet med udgangspunkt i offentlige indtægter og udgifter i 2014.

Generelt kan det dog blive en stor gevinst for Danmark, hvis indvandrere kommer hertil og får beskæftigelse, lyder det fra finansministeren.

- Der er stor forskel på, om man bidrager til de offentlige finanser eller koster de offentlige finanser alt efter, hvilket land man kommer fra. Derfor fører Danmark en stram udlændingepolitik.

- Der er dog et kæmpe potentiale, hvis flere kommer i arbejde, siger Kristian Jensen på et pressemøde mandag.

Han påpeger, at det derfor gælder om, at nogle kommuner bliver bedre til at få asylansøgere i beskæftigelse.

Ministeren forventer, at tallene for 2016 og frem kommer til at ændre sig, da færre asylansøgere kommer til landet, mens Danmark er blevet bedre til at få asylansøgere i beskæftigelse.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har for nylig nedjusteret sit skøn over antallet af asylansøgere fra 10.000 til 5000 i 2017 og i de kommende år.