Inflation lukker små butikker på stribe

Nye inflationstal viser prisstigninger, der ikke er set siden 1970'erne. Udviklingen har især konsekvenser for mange mindre butikker, der må dreje nøglen om 

Leif Wilson Laustsen har i sine 30 år som slagtermester i Assens aldrig oplevet noget lignende. – Foto: Kristoffer Juel/Ritzau Scanpix.
Leif Wilson Laustsen har i sine 30 år som slagtermester i Assens aldrig oplevet noget lignende. – Foto: Kristoffer Juel/Ritzau Scanpix.

I 30 år har slagtermester Leif Wilson Laustsen drevet en slagterforretning i den vestfynske havneby Assens. Men han har aldrig tidligere oplevet en situation, der er så økonomisk udfordrende som den aktuelle inflation.

I går kom de nye inflationstal, der viser, at forbrugerpriserne i oktober var 10,1 procent højere end samme måned sidste år. Det er primært de stigende priser på el, fødevarer, gas og brændstof, der driver den høje inflation. Blandt økonomer tales der om, at inflationen er banket i vejret i et tempo, der kun tidligere er set i forbindelse med verdenskrigene, Korea-krigen i 1950 og oliekrisen i 1970'erne.  

”I august steg min elregning fra 35.000 kroner om måneden til 100.000 kroner. Siden har den rettet sig, men er fortsat høj. Det oksekød, jeg køber hjem, er steget mellem 25 og 30 procent. Samtidig er kunderne meget tilbageholdende, og det er naturligt, når der er familier, som på grund af prisstigninger skal spare 4000 kroner om måneden,” siger Leif Wilson Laustsen.

For at reducere omkostningerne har butikken slukket en fryser og et klimaanlæg. Hvis udviklingen fortsætter, vil slagtermesteren blive nødt til at overveje fyringer blandt de otte ansatte.

Rekordmange konkurser  

En ny analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder, viser, at inflationen nu betyder, at mange mindre virksomheder som bagere og mindre restauranter må dreje nøglen om. I oktober i år gik 268 virksomheder konkurs, og det er flere end i samme måned under finanskrisen, hvor rekorden for oktober var 259 konkursramte virksomheder.

Leif Wilson Laustsen, der udover at drive butikken også er formand for brancheorganisationen Danske Slagtermestre, mener, at politikerne bør handle nu. Han foreslår, at Danmark lader sig inspirere af Tjekkiet, der har indført et prisloft for el og gas for borgere og mindre virksomheder. Planen finansieres af en særskat, der indkræves hos blandt andet energiselskaber.

”Langt over 40 bagerbutikker, 12-15 slagterbutikker og et hav af købmænd er lukket. Det rammer mange mindre samfund. Politikerne siger, at de vil holde hånden under yderområderne. Men hvad hjælper det, hvis butikkerne må dreje nøglen om? Så stiger fraflytningen, og skolerne lukker. Når man kunne poste milliarder i hjælpepakker under corona, er det uforståeligt, at politikerne og erhvervsorganisationerne ikke gør mere,” siger Leif Wilson Laustsen.

Ramt af tre kriser

Vicedirektør Mia Amalie Holstein fra SMVdanmark kan ikke erindre, hvornår de mindre virksomheder sidst har prøvet noget så slemt.

”Mange virksomheder efterspørger hjælpepakker, men politikerne har svært ved at levere dem, fordi inflationen i høj grad netop er skabt af hjælpepakker,” siger hun.

På kun to år er mange af de små og mellemstore virksomheder ramt af hele tre store kriser, fortsætter hun: Først corona, så forsyningskrisen, der betød, at varer fra blandt andet Kina ikke kom frem, og nu inflation. 

“Antallet af konkurser inden for byggeriet var allerede i september højere end under finanskrisen i 2008. Kriser viser sig altid først i byggeriet og spreder sig derfra," siger hun og understreger, at inflationen ikke kun skyldes krigen i Ukraine. Den er i høj grad også et resultat af den ekspansive finanspolitik, der blev ført under corona.    

Hun ønsker, at den kommende regering vil gennemføre reformer, der afbøder det tilbageslag i efterspørgslen, som virksomhederne vil opleve i 2023.

Seniorøkonom Kristian Skriver fra Dansk Erhverv fortæller, at de galopperende energiregninger især rammer små erhvervsdrivende uden økonomiske reserver. 

”Det er meget usikkert, hvordan prisudviklingen bliver, og hvordan inflationen vil ramme bundlinjen i de mange virksomheder, der er ramt. Vi har glædeligt nok set, at el- og gaspriser er faldet noget den seneste måned, men der er enorm usikkerhed om det videre forløb. Der er ingen tvivl om, at flere små virksomheder vil blive tvunget til at lukke,” siger Kristian Skriver. 

I Dansk Erhverv er holdningen, at politikerne må se situationen an, før de indfører særlige hjælpepakker.  

”Det er en meget svær politisk balancegang, for hvis der pumpes flere penge ud i samfundet, puster politikerne til inflationen. Hvis der skal laves tiltag, må de være begrænsede og målrettet dem med det største behov,” siger Kristian Skriver. 

Det bliver værre 

Cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank forudser, at den økonomiske situation meget vel kan blive værre, før den bliver bedre.    

”Vi har indtil videre kun set en svag afmatning i forbruget, og jeg tror, at den afmatning bliver større.  Virksomhedernes omkostninger er nok ved at have toppet. Vi ser lige nu faldende råvarepriser og energipriser. Men det ændrer ikke ved, at vi er på vej ind i en økonomisk afmatning, som rammer hårdt. Mange virksomheder skal ydermere betale de lån tilbage, de optog under corona, og renten er steget,” siger Las Olsen. 

Arbejdsløsheden er foreløbig historisk lav. De seneste tal viser, at der i september var 74.500 ledige, men afmatningen vil formentlig også få konsekvenser for ledigheden. 

”Jeg tror og håber, at stigningen i arbejdsløshed bliver begrænset. Når folk mister jobbet i følsomme brancher som byggeri og detailhandlen, så vil der et stykke hen ad vejen være ledige jobs at få i andre brancher,” lyder det fra Las Olsen.

Ifølge cheføkonomen er der lys forude.  

”På et tidspunkt vil udviklingen vende, for sådan er den økonomiske cyklus. Desværre er afmatningen kun lige begyndt, og jeg tror, at situationen et stykke tid vil blive sværere for rigtig mange mennesker. Vi har et håb om, at vi er meget tæt på et fald i inflationen, fordi råvarepriser og energipriser er ved at falde. Men det betyder så kun, at priserne ikke længere stiger så hurtigt. Der vil gå lang tid, før vi igen har den samme købekraft som sidste år."