Prøv avisen

Mor til barn med Asperger: ”Inklusion handler om at blive en del af klassens sociale fællesskab”

Otte-årige Fiona Kassebeer (i midten) er diagnosticeret med Aspergers syndrom, der er en variant af autisme. Hun skiftede tidligere på året skole for at blive bedre inkluderet i klassens sociale fællesskab. – Foto: Julie Meldhede Kristensen.

Knap halvdelen af forældre til børn med handicap oplever ,at deres barn mistrives i skolen. Det samme var tilfældet for otte-årige Fiona Kassebeer, der er diagnosticeret med Aspergers syndrom. Til sidst blev mistrivslen så stor, at hendes familie måtte flytte kommune – i dag trives datteren uden nogen form for ekstra støtte