Prøv avisen

Irakisk tolk nægter at lade sig skille

Den irakiske tolk, der er kommet til Danmark og har fået påbud om at lade sig skille fra en af sine to koner, vil nu undersøge muligheden for at komme til England med hele familien. - Foto: stock.xchng

Den irakiske tolk, som kom til Danmark med to koner, nægter at opløse sit ene ægteskab. Hvis ikke familien kan flytte til England, ender sagen derfor for en dansk domstol. Den bliver den første sag af sin art herhjemme

Bigami-sagen om den irakiske tolk med to koner ender nu formentlig i en dansk ret. Tolken, som blev hentet til Danmark med sine to koner og tre børn af de danske myndigheder i juli sidste år, nægter nemlig at lade sig skille. For små to uger siden besluttede Familiestyrelsen ellers, at den irakiske tolk skal ophæve sit ene ægteskab, fordi bigami er i strid med den danske ægteskabslov. Men både tolken og hans to koner er helt enige om, at en skilsmisse er uacceptabel, og derfor undersøger familien som første prioritet nu muligheden for at flytte til England. Hvis det ikke kan lade sig gøre, ender sagen i retten, oplyser tolkens advokat, Marianne Vølund fra CityAdvokaterne.

Familien har nu tænkt over afgørelsen, og de er helt enige om, at de ikke vil skilles. Da tolken tidligere også har arbejdet for de britiske styrker i Irak, er vi derfor nu i gang med at undersøge muligheden for, at familien kan flytte til England og leve med begge ægteskaber der. Det er dog langtfra sikkert, at det kan lade sig gøre, og så går vi i retten. Der er nemlig en mulighed for, at den danske domstol vil se anderledes og mere nuanceret på sagen, end Familiestyrelsen har gjort det. Og da der aldrig har været en lignende sag i Danmark, kan vi ikke vide, hvad domstolen vil beslutte, siger Marianne Vølund.

Den irakiske tolk blev sammen med sine to koner og tre børn hentet til Danmark i juli sidste år, fordi hans arbejde for koalitionen i Irak var blevet livsfarligt for både ham og hans familie. Den 28. april besluttede Familiestyrelsen, at tolken skal have rettet henvendelse til statsforvaltningen inden den 26. maj med henblik på at opløse det ene ægteskab. Ellers vil sagen ende i retten.

Både Udenrigsministeriet, Integrationsministeriet og Familiestyrelsen er blevet informeret om familiens beslutning, men ingen af myndighederne har kunnet give familien et svar på, om den i stedet må og kan flytte til England og leve med begge ægteskaber. Det er den engelske ambassade i Danmark derfor nu ved at undersøge.

Ifølge Marianne Vølund vil kvinderne med stor fare for livet foretrække at rejse tilbage til Irak frem for at lade sig skille, hvis det ender med, at de ikke kan rejse til England, og hvis en efterfølgende retssag i Danmark ender med opløsning af det ene ægteskab. Hun pointerer også, at de danske myndigheder kendte til familiens ægteskabelige forhold, før familien rejste hertil.

Lige siden denne sag startede, har tolken sagt, at hele familien har følt en mangel på respekt fra myndighedernes side. De danske myndigheder har sat dem i en svær situation, og konsekvenserne er nu blevet meget konkrete for dem. Men de mærker opbakning fra den almene befolkning, og det har været med til at overbevise dem om, at de lige meget hvad ikke vil skilles, siger Marianne Vølund.

ejlertsen@kristeligt-dagblad.dk