Prøv avisen

Islam og pling-pling: 10 skarpe citater fra Pia Kjærsgaard

Pia Kjærsgaard træder tilbage som formand for Dansk Folkeparti og overlader formandsposten til Kristian Thulesen Dahl. Foto: LISELOTTE SABROE Denmark

Dansk Folkepartis afgående formand er blevet både rost og kritiseret for sin evne til at udtale sig skarpt og præcist. Læs 10 markante udtalelser af Pia Kjærsgaard

Pia Kjærsgaard er af eksperter blevet udråbt til den perfekte kommunikator. Men hun er samtidig blevet kritiseret for at udtale sig så skarpt, at det skabte strid og kløfter i befolkningen,

Det gælder ikke mindst i udlændingespørgsmålet, men Dansk Folkepartis nu afgående formand har heller ikke holdt sig tilbage med udtalelser om alt fra ældrepolitik og kristendom til EU og moderne dans.

PORTRÆT:Værdikrigeren

Her følger 10 markante citater af Dansk Folkepartis formand gennem 17 år, Pia Kjærsgaard.

"Jeg plejer at sige, at dansk kultur handler om tre mennesker, der løber nøgne hen over en scene og siger pling. Hvorfor er der ikke nogen, der tager alvorligt, hvad den almindelige dansker finder interessant? Jeg går ikke ind for, at man skal have en kronhjort ved en skovsø, men man kan godt vedkende sig, at folkelig naturalisme er o.k".

Sagt til Politiken, august 2009.

"EU-Kommissionen løfter truende pegefingeren. Danmark må ikke indføre en permanent grænsekontrol. Vores toldere må ikke tjekke mistænkelige personer identitet. Kommissionen er i fuld gang med at gennemhulle grænsekontrollen. Mit svar til EU-Kommissionen er dette: Rend og hop! Bland jer dog uden om! Vi har ret til at beskytte vores egen befolkning. Hvis det er i strid med Schengen-aftalen ja, så må Danmark UD af Schengen-samarbejdet!".

Pia Kjærsgaards grundlovstale 2011.

"Jeg tror, det vil overraske, at jeg blandt mine nærmeste venner har homoseksuelle, og at jeg er en stor ynder af hvidløg og asiatisk mad. Det lever vist ikke lige op til alle fordommene om DFere".

Sagt til dagbladet Information, maj 2010.

"Det irriterede mig grænseløst, at der var kommet indvandrere i Danmarks Radio, der ikke kunne ordentligt dansk. Det har noget at gøre med, at jeg er dansk og jeg godt kan lide Danmark".

Sagt i bogen "Magten og æren".

"Det har været nævnt, at den 11. september blev anledningen til en kamp mellem civilisationerne. Deri er jeg ikke enig. For en kamp mellem civilisationer ville jo betinge, at der var tale om to civilisationer, og det er ikke tilfældet. Der er kun én civilisation, og det er vores".

Sagt i forbindelse med Folketingets åbningsdebat 2001.

"Nutidens indvandrere er for det meste mennesker fra den tredje verden og hovedsagelig muslimer, som ikke har nogen som helst vilje til at blive en del af danskheden. Tværtimod ankommer disse mennesker med bagagen fuld af noget helt andet. De kommer ofte med den dybeste foragt for alt vestligt, for alt dansk og for alt kristent. De kommer med bagagen fuld af mandschauvinisme, af rituelle slagtninger, af omskæring af pigebørn og af kvindeundertrykkende tøj og traditioner, som hører hjemme i den mørkeste middelalder. Og frem for alt ankommer mange med bagagen fuld af religionsfanatisme, bedreviden og arrogance".

Årsmødetale 1999.

"Forleden vedtog Folketinget så med én stemmes flertal afskaffelse af revselsesretten. Derved blev det slut med forældres ret til at bestemme over deres børn - og forældrenes ret til at opdrage deres børn. Og derved blev børn i realiteten statens ejendom. En uhyrlig socialistisk lov, som vel at mærke blev lusket igennem og vedtaget uden nogen former for offentlig debat. Og altsammen startet ved et par løselige strøtanker fra justitsministeren i slutningen af februar. Dansk Folkeparti har ikke tænkt sig at opgive kravet om, at børns opdragelse naturligvis er forældrenes ansvar - ikke statens. Og så snart, vi får bare et minimum af politisk indflydelse i Folketinget, vil sagen blive rejst igen".

Grundlovstale 1997.

"Jeg vil ikke sige, at jeg direkte gør noget for at undgå det. Jeg mener bare overhovet ikke, at jeg er grebet af det. Jeg er ikke glad for magten, bare for magten. Jeg er glad for, at jeg har indflydelse. Det er fantastisk spændende, men jeg er meget opmærksom på, at træerne aldrig vokser ind i himmelen. Der kan være en dag, hvor situationen er helt anderledes".

Interview i Kristeligt Dagblad, 2007.

"Er det populisme at medvirke til at sørge for at pensionister ikke længere behøver at døje med tandsmerter, dårligt syn og ømme fødder? Hvis det er tilfældet, ja så har jeg intet imod at være populist".

Ugebrev 2003.

"Og jeg må bare fastholde, at islam er en politisk bevægelse. Bekender man sig til islam, har man bekendt sig til en anden lovgivning end den, som vi har i Danmark. Sådan er det bare. Ellers er man kætter set med Muhammeds øjne".

Interview i Morgenavisen Jyllands-Posten 2010.