Islamkritiker ønskes afskediget

Talsmand for den islamkritiske Pegida-bevægelse, Nicolai Sennels, kritiseres for, at hans udtalelser om muslimer er for kontroversielle til, at han kan bestride et job som børnepsykolog i Københavns Kommune. Der er grænser for, hvad offentligt ansatte kan sige og mene i det offentlige rum, siger eksperter, men der skal meget til, for at en fyring kan komme på tale

Flere kritikere mener, at Nicolai Sennels' ansættelse som børnepsykolog i Københavns Kommune er uforenelig med hans virke som talsmand for den danske gren af det islamkritiske Pegida.
Flere kritikere mener, at Nicolai Sennels' ansættelse som børnepsykolog i Københavns Kommune er uforenelig med hans virke som talsmand for den danske gren af det islamkritiske Pegida. Foto: Liselotte Sabroe.

Må en offentligt ansat fremsætte kontroversielle holdninger i det offentlige rum?

Spørgsmålet er blevet aktuelt i Københavns Kommune, hvor flere kritiserer, at talsmanden for den danske afdeling af den islamkritiske organisation Pegida, Nicolai Sennels, også er ansat som børnepsykolog i Københavns Kommune. For er det foreneligt at bestride et job som børnepsykolog samtidig med, at man kommer med udtalelser som ”muslimer er indavlede og genetisk disponerede for vold og vrede”?

Ikke hvis man spørger Jonas Bjørn (S), der er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune.

”Alle medarbejdere i Københavns Kommune har ytringsfrihed, men for mig at se er det problematisk, at man som børnepsykolog kan mene, at en bestemt befolkningsgruppe er udenfor pædagogisk rækkevidde,” siger Jonas Bjørn, der i onsdags tog sagen op på et møde i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Et møde, der dog ikke gav anledning til yderligere drøftelser af Nicolai Sennels situation.

Alligevel er der en principiel diskussion om, hvor skarpt man kan adskille udtalelser, man kommer med i ens privatliv og i ens arbejde. Især når der er en forbindelse, som kan få betydning for kvaliteten af det arbejde, man udfører, mener Thomas Søbirk Petersen, der er etikprofessor på Roskilde Universitet.

”Man kan godt udtale sig om det moralsk rigtige ved at være vegetar samtidig med, at man er fodboldtræner. Men hvis man udtaler sig om, at man mener, at pædofile bliver straffet alt for hårdt, samtidig med at man arbejder i en vuggestue, så vil man have et problem, fordi der er et link mellem ens udtalelser og ens arbejde, som sætter spørgsmålstegn ved, om man kan varetage sit job på en ordenlig måde,” siger Thomas Søbirk Petersen, der ikke vil forholde sig til den konkrete sag.

Flere borgerlige byrådsmedlemmer af Københavns Borgerrepræsentation fortæller til Kristeligt Dagblad, at de ikke mener, at man som politiker bør kritisere ansatte i Københavns Kommune, som man ikke har noget at udsætte på fagligt.

Men der er dog en grænse for, hvad man kan sige som privatperson, mener den politiske leder for De Konservative i Københavns Borgerrepræsentation, Rasmus Jarlov (K).

”Det er klart, at der godt kan være situationer, hvor ansatte har foretaget sig noget, som gør dem uegnede til at bestride en stilling. Men det er også klart, at der skal være meget vide rammer for det, og jeg mener ikke, at man som politiker i Københavns Kommune kan bruge sin magt på at fyre ansatte, man ikke har noget at udsætte på fagligt,” siger Rasmus Jarlov.

Også fra et juridisk synspunkt er der grænser for, hvad man kan sige som offentligt ansat, men der skal meget til, mener Søren Højgaard Mørup, professor i offentlig ret ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

”Man kan - i grove træk - sige, hvad man vil, også selvom man er offentligt ansat, når bare man udtaler sig som privatperson og holder sig inden for straffelovens rammer. Men man kan bringe sig i en situation, hvor man får problemer med at fungere i sin stilling. Kommunen skal have en sikker dokumentation for, at den ansattes udtalelser giver problemer med at fungere i stillingen - og at problemerne ikke kan løses på anden måde - hvis den lovligt skal kunne afskedige vedkommende,” siger Søren Højgaard Mørup.

Nicolai Sennels har ikke kun fået kritik fra politisk hold. Københavns største pædagogiske fagforening, Landsforeningen For Socialpædagoger, kræver nu, at der indledes en tjenstlig sag mod den omstridte Pegida-leder. Ifølge fagforeningens næstformand Jan Hoby har en række tillidsvalgte og flere af fagforeningens medlemmer, som arbejder direkte sammen med Sennels, klaget over, at de føler sig pressede på arbejdsmiljøet og er utrygge ved hans menneskesyn.

”Han har tilkendegivet, at en stor del af de børn og unge, som han skal arbejde med i Børne- og Ungdomsforvaltningen, er genetisk disponerede for vold og vrede, og at enhver form for offentlige midler er spildt på dem, fordi de ikke kan integreres. Det arbejde, han skal lave, handler om at tilvejebringe udredninger om børn, som har brug for støtte. Og når han allerede på forhånd har afskrevet dem med sin psykologfaglige tilgang, er det jo dybt problematisk,” mener Jan Hoby.

I 2008 måtte Nicolai Sennels fratræde sit daværende job på den socialpædagogiske døgninstitution Sønderbro, efter at han på en kommunal konference havde udtalt sig i nedsættende og generaliserende vendinger om ”islams voldskultur”.

Det har ikke været muligt at få en udtalelse fra Nicolai Sennels trods flere forsøg.