Jeg er ikke et alibi

-- Jeg så hellere, at der blev fokuseret på ligheder end på forskelle, siger John Ketelsen om tidens debat om mødet mellem kristendom og islam. Selv er han medlem af folkekirken -- og aktiv i bestyrelsen for Muslimsk Studenter Union. -- Foto: Claus Fisker/Scanpix.
-- Jeg så hellere, at der blev fokuseret på ligheder end på forskelle, siger John Ketelsen om tidens debat om mødet mellem kristendom og islam. Selv er han medlem af folkekirken -- og aktiv i bestyrelsen for Muslimsk Studenter Union. -- Foto: Claus Fisker/Scanpix.

Svinekød, øl og kirkebesøg. Det er ikke lige de ting, man umiddelbart vil forbinde med et medlem af bestyrelsen for Muslimsk Studenter Union (MSU). Men for John Ketelsen hænger det fint sammen. Blot ikke samtidig.

-- Jeg har ikke ændret på mit liv uden for foreningen og er ikke blevet mødt med krav om det. Der er højt til loftet, fastslår han.

For selvom han gerne vil støtte og arbejde aktivt for foreningens formål, har han ingen planer om at ændre tro.

-- Jeg har jo ikke meldt mig ind, for at jeg skal begynde at lave mig om. Jeg gjorde det klart inden, at det ikke var med det formål at konvertere.

John Ketelsen studerer cand.negot. på Syddansk Universitet i Odense på ottende semester. Studiet tiltrækker en del tosprogede, hvorfor han har flere venner, som er muslimer. Det var gennem dem, at han første gang mødte MSU, som har til formål at varetage de muslimske universitetsstuderendes interesser socialt, fagligt og kulturelt.

-- De holdt en såkaldt Ramadan Special med foredrag om ramadanen og islam og med servering af mad fra de arabiske lande, Pakistan og Tyrkiet. Det var en rimelig stor succes med mange deltagere, fortæller han.

Da han mente, at arrangementet var en god idé, meldte han sig ind i foreningen. Og da han siden blev opfordret til at stille op til bestyrelsen, sagde han ja.

Her sidder han nu som eneste kristen, idet det andet bestyrelsesmedlem med etnisk dansk baggrund netop er konvertit.

-- Men jeg har ikke på noget tidspunkt følt, at jeg bare sidder der som et alibi for foreningens åbenhed, påpeger John Ketelsen.

Foreningens virke er bredt. Oplysnings- og debatarrangementer, filmforevisninger, arabiskundervisning og såkaldt tajweed-undervisning, hvor der reciteres fra Koranen.

Som kristen er det naturligt nok de sociale aktiviteter, som tiltrækker John Ketelsen.

-- Jeg kan ikke arabisk, så jeg vægter den sociale del af foreningens aktiviteter højest. Men jeg har da fået øjnene op for nogle ting og har planer om at få læst Koranen, siger han.

Og at bestyrelsesmøderne indledes med kort at recitere Koranen, har han heller ingen problemer med.

-- Det påvirker mig ikke. Jeg er medlem af folkekirken, men ikke specielt troende. Jeg kommer en gang imellem i kirken. Jeg kan godt lide atmosfæren og den ro, der er. Men jeg kommer ikke på grund af de kirkelige handlinger, forklarer han.

Sin egen arbejdsindsats i MSU lægger han i det organisatoriske, da han har tidligere erfaringer fra foreningslivet. Og så er han med til at arrangere en kommende konference om anerkendelse.

-- Vi inviterer en masse gæster, som skal holde oplæg om emnet. Både folk, der er for og folk, der er imod, fortæller han, men indrømmer, at det kniber lidt med at finde de rigtige kritiske røster.

Anerkendelse er netop et kodeord for hans eget engagement i MSU. For det første anerkender han, at der er behov for foreningen.

-- Det kan godt være svært for de muslimske studerende, da de er et mindretal. Så jeg tror, at der er behov for et talerør.

Som eksempel nævner han studiestarten, hvor mange af de aktiviteter, der foregår, nok ikke helt appellerer til muslimske studerende.

-- Rusture er jo gerne noget med spiritus, så det sætter sin begrænsning. I stedet har vi lavet "Halal Crawl" med rundtur i Odense, besøg på rådhuset og efterfølgende spisning.

Samtidig vil John Ketelsen gerne arbejde for gensidig anerkendelse på tværs af tro og etnisk oprindelse.

-- Der mangler en mere nuanceret debat og en større viden om, hvad islam er. De fleste opfatter kun, hvad de ser i fjernsynet, forklarer han og uddyber:

-- Selvom jeg ikke bryder mig om at generalisere, har vi nok mange fordomme og er berøringsangste. Det er ofte de forkerte ting, der bliver fokuseret på. Jeg så hellere, at der blev fokuseret på ligheder end på forskelle, siger han og hentyder til den verserende tørklædedebat.

Og heri er et andet bestyrelsesmedlem, Amir Hussein, enig. Så han er glad for Johns engagement.

-- Vi er født og opvokset i Danmark, så jeg tror, at vi møder flere etniske danskere, end vi møder muslimer. Så det er egentlig helt normalt at have en pæredansker, som ikke er muslim, med, siger han og fortsætter:

-- Vi er meget åbne og synes, det er fint, hvis folk ønsker at tage del i arbejdet. Og John er faktisk en af de mest aktive.

Og sådan har de fleste reaktioner faktisk været, slutter John Ketelsen.

-- Nogle har klappet mig på skulderen og sagt, at det er et godt initiativ. Andre har spurgt, om jeg nu skal konvertere. Men jeg har ikke mødt nogen voldsomme eller negative reaktioner.

kirke@kristeligt-dagblad.dk

Fakta

John Ketelsen

**32 år. Han er født på Haderslevegnen, men flyttede siden til Faaborg. De sidste fire år har han boet i Odense i forbindelse med sine studier på Syddansk Universitet. Han læser til cand.negot. med tysk som hovedsprog.

Muslimsk Studenter Union

**Blev oprettet 1. marts 2006 og har i dag knap 100 medlemmer – muslimer såvel som ikke-muslimer. Formålet er at repræsentere, fremme og varetage de muslimske studerendes interesser socialt, fagligt og kulturelt på Syddansk Universitet. Dertil kommer, at forbedre medlemmernes faglige og personlige kompetencer gennem aktiv deltagelse i forskellige fællesaktiviteter. Foreningen er uafhængig af politiske og religiøse grupperinger. Læs mere på www.msu-sdu.dk.