Prøv avisen

Jeg har mødt min bedste ven på nettet

Illustration: Peter M. Jensen.

For vore dages 12-18-årige betyder venskab ekstremt meget, men venner behøver ikke altid at mødes i virkeligheden. Ifølge ny ph.d.-afhandling er internettet blevet et helt centralt forum for venskaber - også de dybe af slagsen

"Jeg har mødt min bedste veninde og min bedste ven på nettet. ... de to har altid været der for mig. Forstået og trøstet mig som ingen andre har. Og det gode er, at jeg aldrig har mødt dem i virkeligheden."

Citatet stammer fra en 17-årig pige og indgår i en ny ph.d.-afhandling af medieforsker Malene Charlotte Larsen fra Aalborg Universitet. Hun har i en årrække forsket i, hvordan unge bruger sociale netværkssider, herunder hvilken rolle det særlige computer-univers spiller for de 12-18-åriges venskaber.

Og konklusionen er klar. Hvis de voksne oplever, at unges indbyrdes relationer bliver stadig mere overfladiske, upersonlige og selvoptagede, og at internettet har skylden, så er hverken de unge eller forskningen enig.

Ganske vist rummer de sociale netværkssider hidtil uanede muligheder for at holde forbindelse til et stort antal mennesker, og de tilbyder unge en række platforme for gensidig selvpromovering. Men intet tyder på, at det går ud over de nære, personlige venskaber. Nutidens unge har bare et bredere venskabs-klaviatur at spille på, end nogen tidligere generation har haft.

"Indholdet af unges relationer har ikke grundlæggende ændret sig. Der er fortsat nogle idealer om gensidig tillid og indlevelse, man skal leve op til for at være gode venner," siger Malene Charlotte Larsen.

Men på to centrale områder er der alligevel sket en forandring i unges måde at have venner på. Dels er venskab mindre bundet til fysisk nærhed end tidligere, dels har de sociale netværkssider været med til at skabe en inflation i selve ordet ven, så det i dag er udvandet til blot at betyde relation.

"De unge skelner selv mellem netvenskaber og venskaber i virkeligheden, men den ene type venskab regnes ikke for bedre eller mindre overfladisk end den anden," forklarer medieforskeren.

Blandt netbrugere taler man om enten at kende nogen offline eller online. Eller man udtrykker det samme med forkortelserne IRL og URL, som står for in real life (i virkeligheden) og unreal life (i uvirkeligheden).

Nogle venner er kun URL, og som citatet fra indledningen beskriver, kan denne forbindelse, der kun er på distancen, opleves som særlig fortrolig. En anden af Malene Charlotte Larsens interviewpersoner, en 16-årig pige, udtrykker det tilsvarende:

"... det er rart at have en at fortælle ting til, som man ikke kender IRL. Det kan til tider være nemmere at åbne op omkring nogle emner til folk, man ikke ser face to face."

Men Malene Charlotte Larsen gør opmærksom på, at de fleste venskaber dyrkes både IRL og URL. I nogle tilfælde er venskabet opstået på nettet, men siden udbygget ansigt til ansigt. I andre tilfælde har forbindelsen via internet den funktion, at venskabet holdes ved lige, til man ses igen ansigt til ansigt:

"Det er meget praktisk med Arto, når man går på efterskole. Så kan man holde kontakten med sine gamle venner, når man er på sin efterskole, og skrive sammen med sine efterskole-venner, når man er hjemme," forklarer en 15-årig interviewperson.

At en teenager overhovedet kan bruge betegnelsen gamle venner overrasker måske de voksne, men alting går hurtigt i den alder. Intet tyder dog på, at de unge skifter de rigtig nære venner ud så hurtigt, som de skifter undertøj.

"Internettet giver tværtimod mulighed for at holde fast i og organisere sine venner. Man kan hurtigt kommunikere ud til mange, hvordan det går, og dermed holde fast i nogle relationer, som ellers ville dø ud," siger medieforskeren. Hun bruger betegnelsen "slumrende relationer" om de gamle skolekammerater, som man har klikket sig til livslangt venskab med på Facebook og dermed kan følge på distancen, men som man ikke har nogen planer om at skulle pleje tættere omgang med.

Dermed er vi tilbage ved inflationen i selve betydningen af ordet ven. Det er helt oplagt, at når man på Facebook kan være ven med hundredvis, ja tusindvis af andre, er der ikke tale om lutter dybe venskaber.

Det er de unge også fuldt bevidste om, og derfor tager de et ekstra følelsesladet ordforråd i brug, når de skal vise, at det er de rigtige venner, de kommunikerer med. Inden de sociale netværssider kom til var det ikke på mode, at 15-årige erklærede deres venner af samme køn kærlighed med ord som "Jeg elsker dig over alt på jorden". Men det gør både piger og drenge i dag.

"Især de helt unge bruger denne kærlighedsretorik. Senere bliver de lidt mere afdæmpede i deres følelseskommunikation. Men det afspejler måske også, at venskabet virkelig betyder meget for de 13-14-årige, mens de lidt ældre får travlt med lektier og fritidsarbejde," siger Malene Charlotte Larsen.

Den særlige kærlighedsretorik understreges af, at man på Arto kan blive gift med sin bedste ven. Vennerne får en virtuel vielsesattest, og det er vel at mærke normen, at såvel drenge som piger ?gifter sig? med én af deres eget køn.

Hvad bruger man så sin bedste ven til på nettet? Jo, ud over at have fortrolighed og opmærksomhed over for hinanden, kan den blotte tilstedeværelse af den anden føles rar. Ligesom gode venner kan sidde i stue sammen og lave hver sit, nævner Malene Charlotte Larsen som eksempel, at nogle unge ringer hinanden op via den gratis internet-telefontjeneste Skype – ikke for at tale sammen, men blot for at kunne høre den andens lyde i den anden ende, mens begge sidder og laver lektier.

En anden særlig funktion ved internet-venskabet er, at man bruger hinanden til at tegne flatterende billeder af hinanden. Mens de dybe samtaler om problemer typisk holdes fortrolige, sørger unge nemlig for at gøre de gensidige lovprisninger og kærlighedserklæringer tilgængelige for alle, idet det gavner begge personers kurs på venskabsmarkedet, forklarer Malene Charlotte Larsen:

"På den måde bruger de unge intetnettet til at blive medkonstruktører af hinandens identitet."