Jøder bad i årevis forgæves om støtte til sikkerhed

Danske jøders ønsker om flere penge til øget sikkerhed er i årevis blevet afvist af skiftende justitsministre.

Det jødiske mindretal i Danmark har siden 2005 oplevet en stigende trussel mod sin sikkerhed.

Men trods gentagne henvendelser til skiftende konservative og socialdemokratiske justitsministre, er jødernes ønsker om flere penge til sikkerhed oftest blevet overhørt.

Det viser en gennemgang af de årlige bevillinger til Det jødiske samfund i Danmark - tidligere Mosaisk Trossamfund - siden år 2000, skriver Politiken søndag.

Trossamfundets tidligere formand, Finn Schwarz, oplevede en stribe afvisninger under konservative justitsministre.

- Vi har lige siden 2005 bedt om øget sikkerhed. Og vi har hele tiden kunnet dokumentere, at omkostningerne har været langt større, end vi har fået dækket. Holdningen hos danske politikere har været, at det var afdækket godt nok, siger Finn Schwartz til Politiken.

Jødernes nuværende formand, Dan Rosenberg Asmussen, har heller ikke haft held med at råbe socialdemokratiske ministre op før dette års to terrorangreb.

- Der skal ikke herske tvivl om, at vores støtte på finansloven slet ikke står mål med vores udgifter til sikkerhed. Vi har grundlæggende et behov for at øge sikkerheden, og det bliver slet ikke dækket, siger Dan Rosenberg Asmussen.

Jøderne fik i 2000 afsat 1,9 millioner kroner til egne sikkerhedsforanstaltninger på finansloven.

I hele VK-regeringens levetid frem til 2011 forblev dette beløb fastfrosset i kroner og øre. Politisk ordfører Mai Mercado (K) ærgrer sig over kritikken.

- Det er jeg da enormt ked af at høre, for jeg synes da, man skal tage det alvorligt. Hvis det jødiske samfund føler, at det forsøger at råbe politikere op, som ikke vil råbes op - og at det er sket i en lang periode - kan jeg kun beklage det. Det må da gøre ondt på alle, siger Mai Mercado til Politiken.

Først i 2013 - efter regeringsskiftet - blev tilskuddet hævet til 2,1 millioner kroner. Siden er det forblevet uændret.

I 2009 og 2013 modtog jøderne særbevillinger til etablering af sikkerhedsanlæg.

Regeringen har netop afsat en pulje på 50 millioner kroner til øget politiberedskab i 2015, hvoraf en del af pengene vil gå til bevogtning ved jødiske institutioner.

Det jødiske samfund i Danmark har 2000 medlemmer, men skønner, at der bor mellem 5000-6000 jøder i Danmark.