Prøv avisen

Jurister: Stramning strider meget sikkert mod konvention

Jurister er krasse i kritikken af forslag om udlændingestramninger, viser høringssvar.

Der er en vis "procesrisiko".

Med den formulering har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ladet forstå, at der er en risiko for, at regeringens forslag om at udskyde retten til familiesammenføring for visse flygtninge, ville lide nederlag, skulle det komme til en sag ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol.

Men ifølge Institut for Menneskerettigheder, der har som opgave at rådgive regeringen, Folketinget og myndighederne om menneskerettigheder, er der ikke bare en risiko for, at forslaget er i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Instituttet anser det for "meget sikkert", at det er i strid med domstolens praksis at udelukke personer med international beskyttelse fra familiesammenføring i tre år.

Det er netop det, regeringen har til hensigt at gøre for de flygtninge, der kun har midlertidig beskyttelsesstatus.

I praksis vil flygtninge ifølge instituttet med de nye regler skulle vente 33 måneder på at blive forenet med deres familiemedlemmer.

- En død periode på 33 måneder - uanset om den er fastsat ved lov eller er en konsekvens af administrative forhold - vil i sig selv vil krænke retten til familieliv, skriver instituttet.

Udlændinge- og integrationsministeriet skriver i lovforslaget, at det ikke er bekendt med, at der skulle foreligge en praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om udskydelse af familiesammenføring "i en sådan situation", altså hvor en flygtning har fået midlertidig opholdstilladelse.

Men Institut for Menneskerettigheder har ikke desto mindre fundet frem til flere sager, hvor borgerne har klaget over, at staterne var for lang tid om at gennemføre deres ret til familieliv, skriver instituttet.

Også Retspolitisk Forening, der har advokat Bjørn Elmquist som formand, har hæftet sig ved regeringens juristers omtale af menneskeretsdomstolens praksis. Foreningen kalder vurderingerne "rent gætteri".

- At Danmarks økonomiske velfærd skulle være truet af flygtninge forekommer som en absurd påstand. Danmark modtog under krigen på Balkan i 90'erne et meget stort antal flygtninge i en tid med omkring 350.000 arbejdsløse og en svag økonomi, skriver foreningen.