Prøv avisen

K: Dagplejere har ret til at ryge i hjemmet

Ny rygelov passer ikke på børn i dagpleje, mener lægerne. Konservative forsvarer privat rygning i hjemmet

De Konservative mener, at dagplejemødre skal have lov at ryge i dagplejehjemmet, når dagplejebørnene ikke er der.

Lægeforeningen går for vidt med sit forslag om, at rygning skal være helt forbudt i dagplejehjem, selv om børnene er gået hjem, mener den konservative sundhedsordfører Benedikte Kiær.

Udmeldingen kommer forud for, at partierne i Folketinget onsdag genoptager forhandlingerne om en ny rygelov.

Den konservative ordfører understreger, at det i forvejen er forbudt at ryge i dagplejehjem, når dagplejebørnene er til stede. Men det drejer sig også om et privat hjem, ikke alene en arbejdsplads.

- Forældre kan godt vælge at sige, at man ikke vil have sit barn passet i en dagpleje, hvor der bliver tændt en cigaret uden for den tid, hvor børnene er i dagplejen, siger Benedikte Kiær.

Rygeloven kan alligevel ikke helt forhindre, at børn kommer i forbindelse med røgpartikler, fremhæver Benedikte Kiær.

- Hvis vi fuldstændigt skal undgå, at børn kommer i forbindelse med røgpartikler, så bliver vi nødt til at forbyde rygning fuldstændigt, og det er at gå for vidt, siger den konservative ordfører.

Lægeforeningen mener ikke, at børn i dagpleje vil blive bedre beskyttet af den nye rygelov, fordi regeringen stadig lader det være tilladt at ryge i dagplejehjem uden for åbningstiden.

- Det betyder, at røgen siver fra de rum, hvor der må ryges ind i børnerummet, og partiklerne sætter sig på legetøj, som børnene rører ved og tager i munden, når de kommer dagen efter, siger Jette Dam-Hansen, der er formand for Lægeforeningens forebyggelsesudvalg.

Regeringens udspil til en ny rygelov indeholder seks hovedpunkter, blandt andet et forslag om totalt rygeforbud både indendørs og udendørs på blandt andet skoler og ungdomsuddannelser.