Kære læsere, nu kan vi gøre status. Og den er meget glædelig

"Det er dybt meningsfuldt for os at lave journalistik med afsæt i Kristeligt Dagblads værdier og avisens fokus på tro, etik, eksistens og kultur. Men det er det kun, fordi I læsere tager så godt imod det," skriver chefredaktør Jeppe Duvå