Kritik af kampagne for sædbank: Selvfølgelig bliver man far i biologisk forstand

Sædbanken Born har lanceret en ny kampagne, der skal aftabuisere sæddonation. Men kampagnen går for langt og oplyser ikke om de dilemmaer, der kan dukke op, mener formanden for Det Etiske Råd