Prøv avisen
Interview

85-årige Monika kæmper for et bibliotek - og en historie

”Det ville for mig at se være helt forfærdeligt, hvis biblioteket rykkede ud, og bygningen enten blev solgt til et upassende formål eller fik lov til at stå tom og måske bare henfaldt,” siger Monika Hedberg om Viborg Kommunes idé om at flytte Karups bibliotek fra den gamle stationsbygning. Foto: Jens Bach

I Karup har biblioteket hidtil ligget i byens gamle stationsbygning fra 1906, en af de ældste i byen. Men Viborg Kommune rumlede med planer om at flytte biblioteket til et andet sted, og det fik Monika Hedberg til at gå i aktion. ”Vi skal værne om vores kulturarv og den historie, vi er rundet af,” siger hun

I de seneste uger har 85-årige Monika Hedberg haft travlt. Hun har skrevet læserbreve, indkaldt til debatmøder, været med til at oprette en arbejdsgruppe og personligt cyklet rundt i hele Karup for at samle underskifter ind. For Monika Hedberg er forarget og derfor gået i aktion.

Viborg Kommune luftede nemlig idéen om at flytte Karups bibliotek væk fra de nuværende lokaler i byens gamle stationsbygning, fordi der ifølge kommunen er for få udlån og brugere af bibiloteket i forhold til bygningens størrelse og driftsudgifterne.

”Men netop stationsbygningen er en af de meget få historiske bygninger i vores by. Og det var faktisk på grund af stationen og banen, at der overhovedet kom gang i byen. Så lige præcis dén bygning har stor kulturhistorisk betydning for Karup, og det ville for mig at se være helt forfærdeligt, hvis biblioteket rykkede ud, og bygningen enten blev solgt til et upassende formål eller fik lov til at stå tom og måske bare henfaldt,” siger Monika Hedberg, der derfor ”gik i aktion”, som hun selv kalder det, da hun hørte om planerne.

Hun kalder Viborg Kommunes idé om en udflytning for en ”kortsigtet løsning” og uddyber, hvorfor lige netop denne sag har fået en 85-årig pensionist og bedstemor på barrikaderne.

”Vi risikerer at blive helt historieløse, hvis man bare fjerner vigtige dele af vores kulturarv. Der er så mange eksempler på kortsigtede løsninger uden historisk forståelse for lokalområderne. Og især efter kommunalreformen, hvor man i storkommunen ikke har den samme fornemmelse for kulturhistorien i de mindre byer, som politikerne måske slet ikke kender. Der mangler ganske enkelt blik for, at historiske bygninger, også lokalt, udgør en vigtig del af den kultur, vi står på, og som vi er rundet af,” forklarer Monika Hedberg.

Hendes aktion har foreløbig båret frugt. For få dage siden meddelte Viborg Kommune, at biblioteket kan blive i stationsbygningen, hvor byens lokalhistoriske arkiv også flytter ind.

Men Monika Hedberg forudser, at vi fremover vil komme til at opleve flere lokale protester som den i Karup.

”De mærkbare forandringer ved kommunalreformen er først ved at gå op for folk nu. Men når man for eksempel går ind og varsler nedlægning af funktioner, salg eller nedrivning af historiske bygninger, så vågner folk. Her i byen har hver tredje indbygger skrevet under på lister, hvor vi siger nej til flytning af vores gamle bibliotek,” fortæller Monika Hedberg, og peger på andre steder i landet, hvor der foregår den samme kamp.

”Blandt andet i København, hvor der er planer om at rive Palads-bygningen ned. Og der kan da være delte meninger om bygningens skønhed, men den har et særpræg og en kulturhistorisk værdi. Hvis du i stedet bruger pladsen til at opføre nye højhuse, hvordan adskiller byen sig så fra alle andre storbyer? Vi er da nødt til at værne om vores kulturarv,” lyder det fra Monika Hedberg.

Hun sammenligner med udviklingen i Sveriges hovedstad, Stockholm, hvor hun blev født og voksede op.

”Dengang var byen helt anderledes unik, end den er i dag, hvor den mest af alt minder om New York. Det er en meget kedelig udvikling, vi er vidner til,” understreger hun og siger til argumentet om, at ”væksten” eller ”udviklingen” kræver fornyelse og forandring:

”Det var netop begrundelsen fra en af Venstre-politikerne fra byrådet. Fjernelsen af biblioteket handlede ifølge ham om, at ’vi ikke kan vende udviklingen’. Men jeg svarede, at udviklingen aldrig er noget naturgivent. Den er menneskeskabt – og dermed også udtryk for politik. Og når biblioteteket i dag har færre udlån, skyldes det også noget politisk. Før kommunalreformen havde vi nemlig vores egne faste bibliotekar i byen, der både sørgede for at have de nyeste bøger på hylden og inviterede til forfatteraftener på biblioteket. Og der var liv på stedet. Efter Karup Kommune blev nedlagt, er der kun bibliotekar en gang om ugen, og niveauet er i den grad faldet,” siger Monika Hedberg, der glæder sig over, at rigtig mange folk i Karup er kommet hen til hende for at rose hende for at tage kampen op.

”Nu kan vi jo også se, at det hjælper at sige fra, når noget er vigtigt for dig, og det er sagen her. For hvis al kultur-historie forsvinder fra en by, ender man med at blive helt historieløs – og dermed rodløs.”

Og den 85-årige kvinde har allerede udset sit næste aktionsmål: byens gamle ledvogterhus, der nu bliver forladt, når lokalhistorisk arkiv rykker ind i biblioteket.