Prøv avisen

Kampen om Dansk Sprognævns placering fortsætter

”Det skader det danske sprognævn, hvis de bliver flyttet til et sted i landet, hvor der ikke er noget fagligt miljø,” siger sprogforsker Niels Davidsen-Nielsen om udflytningen af Dansk Sprognævn til Bogense. – Arkiv Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Når Dansk Sprognævn flytter til Bogense, vil manglen på et sprogfagligt miljø blive en udfordring, siger forsker. DF foreslår, at nævnet flyttes til Nyborg

Beslutningen om at rykke Dansk Sprognævn fra Frederiksberg i København til Bogense på Fyn vækker ikke begejstring hos Dansk Sprognævn, fordi det kan vise sig at være svært at få medarbejderne til at flytte med arbejdspladsen. For dem, der er bosat i København, betyder det ekstra 2,5 times køretid hver vej hver dag. Derfor frygter direktør for Dansk Sprognævn, Sabine Kirchmeier, at flere medarbejdere vil opsige deres stillinger, og at der derfor skal ansættes nye. De kvaliteter, der er behov for, tvivler hun på findes i nærområdet.

”Selvfølgelig er der nogle eksperter inden for dansk sprog i Odense, og dem samarbejder vi allerede med, når der er faglig basis for det. Vi samarbejder i det hele taget bredt med alle universiteter, som har ekspertise inden for vores område. Men det ligger jo bare sådan, at der er flest relevante eksperter på Københavns Universitet,” siger Sabine Kirchmeier.

Også Dansk Folkeparti foreslår nu, at man gentænker placeringen af Dansk Sprognævn. Partiet foreslår, at nævnet placeres i Nyborg frem for Bogense, fordi mulighederne for offentlig transport er markant bedre. Et kriterium, der er vigtigt for Dansk Sprognævns medarbejdere, fordi medarbejderne afholder omkring 250 møder i løbet af året. 200 af dem ligger i København, og rigtig mange af dem er med forskere fra Københavns Universitet. Netop derfor ville Nyborg ifølge Sabine Kirchmeier være at foretrække frem for Bogense.

”Vores opgave, ud over at fastlægge retskrivning, er at forske og at rådgive blandt andet offentlige institutioner, og derfor er vi til mange møder rundt omkring. I betragtning af, at vi kun er 12 medarbejdere, er det en høj mødefrekvens. Derfor er det vigtigt for os, at vi er tæt på et sted, hvor vi har mulighed for at komme ret hurtigt frem og tilbage,” siger Sabine Kirchmeier.

Sprogforsker og tidligere direktør hos Dansk Sprognævn Niels Davidsen-Nielsen deler samme bekymring som Sabine Kirchmeier.

”Sprognævnet har tre hovedhjørnesten: De skal følge med i sprogets udvikling, udgive retskrivningsordbogen og besvare spørgsmål fra befolkningen. Jeg tror, at det kan have konsekvenser for Dansk Sprognævns arbejde, at der ikke er noget fagligt miljø i Bogense at samarbejde med. Ajourføringen af retsskrivningsordbogen er for eksempel en meget vigtig opgave for Dansk Sprognævn at varetage. Hvis det skal fortsætte så godt, som det har gjort, skal man samarbejde. Derfor anbefaler jeg i stedet Odense, der har et langt bedre fagligt miljø,” siger Niels Davidsen-Nielsen, der af samme grund ikke ser mange fordele ved at rykke Dansk Sprognævn til Nyborg, fordi der ikke er det samme sprogfaglige miljø som eksempelvis i Odense.

Kulturminister Mette Bock (LA) er ikke bekymret for de konsekvenser, der vil være af udflytningen.

”Vi er meget bevidste om, at der vil komme en overgangsfase, hvor der vil være en risiko for et kompetencetab og nedgang i aktivitetsniveauet. Og vi vil gøre, hvad vi kan, for at understøtte udflytningsprocessen, så Dansk Sprognævn så hurtigt som muligt kommer på plads – og bliver funktionsdygtige og velfungerede i de nye omgivelser. Når regeringen flytter statslige arbejdspladser, er det jo med en ambition om at styrke den geografiske balance i Danmark. Og jeg tror på, at det kan lade sig gøre at rekruttere kvalificeret personale og opbygge nye faglige miljøer – også på sprogområdet – uden for hovedstaden,” skriver hun i en mail til Kristeligt Dagblad.

Men det er ikke kun i flytteperioden, at udflytningen vil give problemer, siger Sabine Kirchmeier.

”Selv hvis alle rykkede til Bogense, ville det give et permanent kvalitetstab, og ikke kun i flytteperioden. Når en medarbejder har et møde i København, kommer der jo til at gå en hel dag med det,” siger Sabine Kirchmeier.