Prøv avisen

Katolsk præst fyret efter blufærdighedskrænkelse

Sagen stammer helt tilbage fra 2000, hvor der ingenting skete, fordi biskoppen dengang ikke blev informeret tilstrækkeligt af præsten, siger Niels Engelbrecht, talsmand for Den Katolske Kirke i Danmark i sager om seksuelle overgreb. Foto: .

Den katolske biskop i Danmark har fyret en præst, efter præsten i år 2000 blev sigtet for blufærdighedskrænkelse. Sagen er kommet frem i forbindelse med en større advokatundersøgelse af Den Katolske Kirke i Danmark

Den Katolske Kirke i Danmark har fyret en præst, fordi han i år 2000 blev sigtet for blufærdighedskrænkelse.

Den 12 år gamle sag er kommet frem i forbindelse med advokatundersøgelsen af seksuelle misbrug i Den Katolske Kirke i Danmark.

I forbindelse med advokatundersøgelsen har vi fået indblik i akterne fra politiet efter præstens tilladelse og er blevet klar over, at politiet har rejst en sigtelse mod præsten for blufærdighedskrænkelse, og at sagen blev afsluttet med, at præsten betalte en bøde. Derfor har biskoppen bedt præsten om at fratræde, hvilket han har gjort, fordi vi af præventive grunde ikke kan have ham i menighedsarbejde, siger Niels Engelbrecht, der fungerer som den Katolske Kirkes talsmand i sager om seksuelle overgreb.

Advokatundersøgelsen af de seksuelle overgreb i kirken blev igangsat, efter Den Katolske Kirke i Danmark i 2010 kom ud for den værste krise i årtier. Hidtil var seksuelle overgreb mod børn i den katolske kirke noget, der hørte udlandet til. Indtil den 16. marts 2010, hvor biskop Czeslaw Kozon fortalte Kristeligt Dagblad, at der har været fire-fem sager inden for de sidste 100 år, og ingen af dem har fundet sted, mens jeg har været biskop.

Det rejste en heftig kritik af Den Katolske Kirke i Danmark, og knap en måned efter besluttede kirken at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af omfanget af misbrug i kirken.

Den 26. maj samme år fritog Den Katolske Kirke i Danmark den første præst fra tjeneste, efter han blev dømt for børnepornografi, og nu, to år senere, er den anden præst i forbindelse med overgrebssager i kirken fritaget fra tjeneste.

Selvom den pågældende præst informerede biskoppen, Czeslaw Kozon, allerede for 12 år siden, da sagen stod på, skete der ingenting. Biskoppen blev ikke tilstrækkelig informeret af præsten, siger Niels Engelbrecht.

Det er sket på en sådan måde, at biskoppen ikke blev klar over alvoren i sagen. Præsten har orienteret biskoppen på en måde, hvor han ikke har forstået, at der var tale om en sigtelse, siger han.

Sagen endte dengang med, at sognepræsten betalte en bøde på 1000 kroner. Præsten hævder nu som dengang, at han er uskyldig.