Prøv avisen

Kirkefolk kæmper for lukkeloven

En afskaffelse af lukkeloven er en trussel -- ikke mod kirken, men mod en af samfundets få oaser af ro og eftertænksomhed. Det er meldingen fra flere kirkefolk, der alle udtrykker bekymring over den gennemgribende liberalisering af lukkeloven, som regeringen nu lægger op til. - Foto: Ty Stange

Lukkeloven skal ikke beskytte kirken, men minder os om pausens vigtighed, lyder det fra biskop

En afskaffelse af lukkeloven er en trussel – ikke mod kirken, men mod en af samfundets få oaser af ro og eftertænksomhed.

Det er meldingen fra flere kirkefolk, der alle udtrykker bekymring over den gennemgribende liberalisering af lukkeloven, som regeringen nu lægger op til.

Det gælder blandt andre Steen Skovsgaard, biskop over Lolland-Falsters Stift, som også tidligere har advaret mod en ophævelse af lukkeloven. Bekymringen gælder dog mere det enkelte menneske end selve kirken, understreger biskoppen.

– Jeg tror ikke, at en afskaffelse af lukkeloven er en trussel mod kirken, men den er en trussel mod den ro, som kan være så svær at finde. Så kunne man sige, at vi da ikke har behov for lovgivning for at tage en pause, men loven er med til at sætte nogle rammer og begrænsninger, der minder os om vigtigheden af ro. Lukkeloven er til for menneskets skyld, siger Steen Skovs- gaard og henviser til et bibelcitat.

– Jesus siger, at når lovløsheden tager overhånd, bliver kærligheden kold. Og det ser jeg netop som en af begrundelserne for, at vi har brug for en lovgivning, der giver os mulighed for at finde nye ressourcer. De af os, der kan huske de bilfri søndage i begyndelsen af 1970'erne, husker også, hvordan det ganske vist kunne være besværligt, men også en mulighed for at pleje det nære og finde en ro, siger Steen Skovsgaard.

Reserveret roen
Samme melding kommer fra Jørn Westergaard Martinsen, sognepræst ved Nordby Kirke på Fanø, der også tidligere har forsvaret lukkelovens begrænsninger.

– Min bekymring skyldes ikke, at en afskaffelse af lukkeloven truer kirkens monopol på søndagen, for det monopol er for længst røget. Men at man via lovgivningen signalerer, at bare en enkelt dag i ugen bør være reserveret roen og eftertænksomheden, vidner om et mere menneskeligt samfund, siger Jørn Westergaard Martinsen, som grundlæggende undrer sig over ønsket om at afskaffe lukkeloven.

– Hvorfor har vi en lukkelov? Det har vi jo ikke for reglernes skyld, men for menneskets skyld. Og det gælder både dem, der arbejder i butikkerne, men også alle os andre. Jeg forstår ganske enkelt ikke behovet for at dyrke hvileløsheden, siger Jørn Westergaard Martinsen.

Menneskeligt tab
Bekymringen over den bebudede liberalisering deles også af Thomas Bjerg Mikkelsen, generalsekretær i Indre Mission.

– Det er som om, at der er et behov for at nedbryde alle traditioner uden øje for, at de fastsætter en ramme for os som mennesker. Ud over at lukkeloven er et resultat af vores kristne historie og udtryk for søndagens betydning som hviledag, er den jo også et værn mod hele tiden at skulle forbruge, arbejde og være effektiv, siger Thomas Bjerg Mikkelsen, der betegner en afskaffelse af lukkeloven som et menneskeligt tab.

– Nogen vil sige, at man da bare selv kan sørge for at holde fri, uanset hvad butikkerne gør. Men lovgivning er jo generelt med til at danne det samfund og de rammer om livet, som vi ønsker, og der har lukkeloven en stor betydning. Økonomisk gør den næppe den store forskel, men menneskeligt vil det være et stort tab, hvis man bare skrotter lukkeloven og lader det hele flyde, siger Thomas Bjerg Mikkelsen.

For og imod
Charlotte Dyremose, kirkeordfører for De Konservative, kan godt forstå de kirkelige indvendinger, men vil endnu ikke tage stilling til, om hun støtter forslaget, der blev fremsat i går af partifællen, økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen.

– Der er 100 gode argumenter både for og imod lukkeloven. Lige nu holder jeg ferie, men når jeg er tilbage, vil jeg sætte mig ind i detaljerne, og så kan jeg formentlig sige noget mere, siger Charlotte Dyremose.