Biskop: Skuffende at kirkegård i Risskov sløjfes til fordel for boliger

Et flertal i Aarhus Byråd har vendt tommelfingeren nedad over for den mere end 150 år gamle kirkegård. Det er skuffende, at økonomiske hensyn vejer tungere end kulturhistorie, mener flere

Der er ikke politisk flertal for at bevare kirkegården ved Psykiatrisk Hospital i Risskov. Det står klart, efter at Aarhus Byråd nu for første gang har behandlet lokalplanen for området. Foto: Morten Rasmussen

Der er ikke politisk flertal for at bevare kirkegården ved Psykiatrisk Hospital i Risskov. Det står klart, efter at Aarhus Byråd nu for første gang har behandlet lokalplanen for området.

Dansk Folkepartis rådmand, Jette Skive, gav på byrådsmødet som den eneste udtryk for, at hun ikke vil være med til at sløjfe kirkegården til fordel for boliger. Dermed synes det nu sikkert, at de 235 tilbageværende gravpladser fjernes, og gravstenene flyttes til en mindre mindelund, et såkaldt lapidarium, i et hjørne af den store hospitalspark.

Psykiatrisk Hospital Risskov er en del af Aarhus Universitetshospital. Om få år skal det, som alle andre afdelinger, flyttes til det store supersygehus i Skejby. Det naturskønne område, hvor hospitalet og kirkegården ligger, bliver herefter til en ny bydel med op til 1200 boliger.

”Jeg synes, det er meget ærgerligt. Man kunne godt have lyttet til den folkelige røst, for der har virkelig været mange tilkendegivelser fra folk, der har et ubehag ved tanken om, at man nedlægger en gravplads for at placere et byggeri i stedet. Det kan sikkert indbringe penge, men det træder altså på en masse menneskers følelser,” siger Henrik Wigh-Poulsen, der som biskop over Aarhus Stift er en af de mange, der har indsendt høringssvar i sagen.

Formanden for Foreningen for Kirkegårdskultur, Elof Westergaard, er også skuffet over byrådets manglende opbakning til kirkegården:

”Jeg havde håbet, at politikerne havde modet til at ændre på planerne, så man kunne bevare kirkegården. Men det er jo et tegn på, at de økonomiske hensyn åbenbart vægter tungere end både kulturhistorien og respekten for de mennesker, der er begravet der,” siger han.

Foreningen for Kirkegårdskultur har endnu ikke har taget stilling til, hvad man nu vil gøre i den konkrete sag, men Elof Westergaard for-tæller, at foreningen fortsat vil have fokus på de kirkegårde, der ligger ved både nuværende og tidligere institutioner.

”Det er vigtigt at holde fast i den bevågenhed, der er på disse kirkegårde, så vi bliver bevidste om den værdi, de har for vores samfund. Dels markerer de en respekt for de mennesker, der ofte havde det svært i livet, og dels har kirkegårdene en stor værdi i samfundet, fordi de fortæller et stykke kulturhistorie,” siger Elof Westergaard.

Til oktober arrangerer foreningen derfor en konference om de kirkegårde, der ligger ved institutioner rundt om i landet, og deres betydning. Og det er nok ikke helt tilfældigt, at konferencen skal foregå i Risskov.

Jesper Priskorn, der er formand for Personaleforeningen ved Psykiatrisk Hospital og har sin daglige gang på arealerne, er ærgerlig, men ikke forbavset.

”Det er forudsigeligt, at politikerne reagerer sådan, for arealet er jo mange penge værd. Men jeg synes, man træder på de stakkels mennesker, der levede det meste af deres liv på hospitalet og end ikke i døden havde noget andet sted at komme hen. Med kirkegården forsvinder også deres historie,” siger han.

Aarhus Byråd besluttede på sit møde, at lokalplanforslaget nu skal drøftes i Ud-valget for Teknik og Miljø og justeres, inden det kommer ud i offentlig høring. Men justeringerne kommer først og fremmest til at handle om størrelsen og mængden af bebyggelsen i Risskov, der skal blive til den nye Aarhus-bydel Bindelbøll-byen, og ikke om kirkegården.

Hospitalet i Risskov skal rømmes i 2019, og det ventes, at det kommende boligbyggeri i området kan gå i gang i 2020.