Kirkeminister fremlægger tal for krænkelser i folkekirken

Der har været 29 registrerede sager om seksuelle krænkelser begået af præster og kirkemedarbejdere i folkekirken i de seneste ti år, beretter kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har modtaget tal om registrerede krænkelser fra landets stifter og har torsdag eftermiddag videresendt dem til kirkeudvalget.
Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har modtaget tal om registrerede krænkelser fra landets stifter og har torsdag eftermiddag videresendt dem til kirkeudvalget. Foto: Henrik Petit.

I kølvandet på anklager om overgreb mod en mindreårig begået af en kirkemedarbejder i Københavns Domkirke, har Kirkeministeriet anmodet folkekirkens ti stifter om at indsende oplysninger om alle registrerede seksuelle krænkelser fra de sidste ti år.

Kirkeministeren har modtaget tallene fra landets stifter og har torsdag eftermiddag videresendt dem til kirkeudvalget.

Af tallene fremgår det, at der mellem 2012 og 2021 i alt var 29 registrerede sager om seksuelle krænkelser i folkekirken.

22 af sagerne omhandlede seksuelle krænkelser begået af præster og 7 af sagerne omhandlede krænkelser begået af kirkefunktionærer.

Kirkeministeriet har også bedt stifterne oplyse, hvordan sagerne er blevet behandlet. Af de 29 sager blev 6 afsluttet med en disciplinær sanktion, som for eksempel en advarsel eller en fyring. 14 af sagerne blev afsluttet med en tjenstlig samtale eller en aftale om frivillig fratrædelse.

Ud af de 29 sager findes 5 sager, hvor der ikke blev truffet en afgørelse, eller hvor anklagerne blev afvist som grundløse. Fire af sagerne er stadig uafsluttet.

Tallene dækker kun over sager om krænkelser, som stifterne har modtaget og registreret i deres system. Fordi kirkefunktionærer ikke hører under stifterne, men under menighedsrådene, har stifterne kun oplyst sager med krænkelser begået af kirkefunktionærer, hvis menighedsrådet selv har henvendt sig med sager.

På mandag skal landets biskopper til møde i Kirkeministeriet, hvor opgørelsen over seksuelle krænkelser i folkekirken er på dagsordenen.

"Udover at blive klogere på antallet, så vil den videre samtale handle om, hvilke initiativer der eventuelt skal sættes i gang,” forklarede biskop Elof Westergaard i tirsdags til Kristeligt Dagblad.

Ved samme lejlighed udtalte Svend Andersen, professor emeritus i teologi ved Aarhus Universitet, at det var meget fornuftigt af både biskopperne og kirkeministeren at forsøge at få overblik over sagerne:

"Det er udtryk for, at man begynder at interessere sig for det her i folkekirken, som man også gør i samfundet generelt. Der har været flere undersøgelser i de senere år, så hvis folkekirken vil finde ud af, hvad der er sket i institutionen, er det ikke mærkeligt,” sagde professoren.