Kirker giver nattely til hjemløse

Som de første i Danmark åbner to københavnske kirker nu dørene for de hjemløse om natten. På den måde vil kirken hjælpe de hjemløse, der vælger de traditionelle herberger fra

De hutler sig gennem vinternætterne på gaderiste, i parker eller under halvtag. De hjemløse er hårdt udsatte, når frosten bider. Mange bliver syge, og der er flere dødsfald end normalt. Ikke mindst hjemløse, som slet ikke har kontakt med herberger eller varmestuer, er i stor risiko for at bukke under, når termometret ryger under frysepunktet.

I et forsøg på at hjælpe hovedstadens allermest belastede hjemløse har Kirkens Korshær nu indgået en aftale med to kirker i København.

Initiativet kommer, netop som debatten om kirkens sociale ansvar er kommet på dagsordenen. Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev Stift, opfordrede forleden landets sogne til i langt højere grad at tage ansvar for de socialt svage, som falder gennem velfærdsstatens sikkerhedsnet.

Som de første kirker herhjemme har Sct. Andreas Kirke i det indre København og Skt. Stefans Kirke på Nørrebro sagt ja til at åbne kirkens mødelokaler for overnatning på de dage, hvor frosten er særlig hård. Kirkerne vil være åbne fra klokken 23 til klokken 8 næste morgen.

– Vi ved, at hjemløse, der lever på gaden, bliver hårdt lemlæstet ude i kulden, og at der er flere dødsfald om vinteren. Vi mener, at kirkerne har en forpligtelse til at være asyl for den slags mennesker. Derfor er vi meget glade for, at to kirker i København tager deres diakonale forpligtelse alvorligt, siger kampagneleder i Kirkens Korshær, Torben Larsen.

Ifølge Kirkens Korshær findes der hjemløse i København, som slet ikke har kontakt med det sociale system og som ikke ønsker at komme på herbergerne, fordi de ikke vil registreres. En lille gruppe er så isolerede, at de heller ikke vil bruge hovedstadens særlige natvarmestuer. Det skønnes, at der findes et par tusinde hjemløse i Danmark, og at omkring hundrede lever på gaden i København.

– Som oftest er de psykisk belastede og har derfor svært ved at falde ind på herberger eller varmestuer. De kan måske være i konflikt med andre brugere. Vi tror også, at der i gruppen af gadehjemløse findes mennesker, som det offentlige slet ikke har kontakt med, siger Torben Larsen.

Konstitueret sognepræst Camilla Sløk fra Sct. Andreas Kirke er ikke i tvivl om, at det er rigtigt at åbne kirken for de hjemløse.

– Det ligger i kristendommens budskab om næstekærlighed, at vi har en forpligtelse til at hjælpe de mest sårbare. Gennem de senere år er det blevet stadig mere tydeligt, at velfærdsstatens tilbud ikke er tilstrækkelige for de mest ressourcesvage. Her gør kirken allerede meget for at hjælpe, påpeger Camilla Sløk.

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Preben Brandt, betegner initiativet som et godt signal.

– Vores fornemmelse er, at flere hjemløse i øjeblikket vælger traditionelle tilbud som herberger og varmestuer fra. For den gruppe er det vigtigt med et åbent tilbud, der ikke stiller krav og er åbent for alle, siger han.

Han fremhæver, at herberger i hovedstaden i flere tilfælde afviser hjemløse, fordi de ikke er registreret i Københavns Kommune.

– Systemerne bliver i stigende grad meget målrettede, og derfor er der en gruppe, som står af. Det er for eksempel unge hjemløse, som siger, at de nok skal klare sig selv og ikke vil underlægges kontrol.

Jens Holger Sjørring, som har redigeret den netop udkomne debatbog "Velfærdsstat og kirke" siger, at der i det sociale arbejde er et stort behov for kirken, fordi det har vist sig, at den offentlige sektor ikke slår til.

– Kirkens styrke ligger i den personlig relation til det enkelte menneske og i at være fri for kartoteker og journaler, siger Schjørring, der er professor i kirkehistorie og praktisk teologi ved Aarhus Universitet.

– Vi har længe levet i en optimistisk rus over bare at udvide de offentlige systemer, men det har jo vist sig, at de menneskelige problemer vil blive ved med at være der, uanset hvor meget vi udbygger velfærdsordningerne.

soendergaard@kristeligt-dagblad.dk

bock@kristeligt-dagblad.dk